L’Ajuntament de Xàtiva respon al comunicat dels treballadors del Conservatori

Davant el comunicat emés pel claustre del Conservatori format per professors i professores amb dos perfils laborals, interinatge i laboral-fixe, la regidora encarregada de la institució, Empar Penadés, ha volgut tornar a incidir en la voluntat negociadora de l’actual equip de govern. Com ha recordat Penadés “el conflicte laboral dels treballadors s’arrastra des de fa 4 anys i per fi hem aconseguit desbloquejar-lo amb el vist i plau unànime de la mesa de treballadors”. En esta reunió també va participar la secretària del conservatori, personal fixe-laboral, com a representat de CCOO, qui va ser precisament qui va acceptar l’acord i va donar peu a què la resta de membres de la Mesa es pronunciaren a favor. Dies després d’esta reunió el professorat fixe-laboral va presentar un acord signat amb modificacions incloses unilateralment respecte a la proposta aprovada per unanimitat en mesa.

La proposta plantejada per l’Ajuntament ha estat signada per tot el professorat interí (17 persones) els quals rebran 103.738,24€ en concepte d’endarreriments de 2016 i 2017. El personal fixe-laboral, no va signar la proposta acceptada prèviament en mesa i va demanar que s’acceptara el nou document no pactat que tornava a plantejar un escenari heterogeni i desigual entre els treballadors i treballadores del Conservatori. La proposta de l’Ajuntament aprovada inclou l’adscripció al conveni dels treballadors municipals i el pagament de 122.609,97€, més seguretat social, corresponents a endarreriments salarials de 7 professors. El que suposa el pagament, en alguns casos, de 24.000 euros d’endarreriments.

La proposta va passar per la Junta de Govern Local i es va aprovar perquè l’acord de la mesa de treballadors l’avalava en tant que demostra que després de mesos de negociacions els representants sindicals consideraven just el document i el pagament dels endarriments.

Empar Penadés ha insistit que s’ha treballat amb voluntat d’integrar i homogeneïtzar la situació d’estos treballadors i treballadores en les condicions laborals de l’Ajuntament i que “en cap moment s’ha plantejat conflicte respecte a la inclusió de clàusules, més enllà del compliment dels criteris, drets i deures dels treballadors i treballadores municipals. Així, per exemple, hem corregit la jornada laboral per que es regira amb els mateixos criteris que la resta de l’Ajuntament. No considere que siga cap xantatge proposar que tinguen les mateixes condicions que la resta per cobrar igual que la resta”.

Penadés ha reiterat el seu compromís de seguir treballant per fer del Conservatori un centre de referència i confia que el claustre hi treballe de valent per seguir endavant. “Este tipus de notícies al remat a qui no li fan gens de bé és al Conservatori i a la seua continuïtat com a centre de cultura i educació”, ha conclòs la regidora.

No hay comentarios

Dejar respuesta

10 − 3 =