L’Ajuntament de Xàtiva contracta huit joves gràcies al programa »Avalem Joves Plus»

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil: Programes EMCUJU i EMPUJU 2017

El Pla Integral de Formació i Ocupació per a joves 2016-2020 es una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana destinada a millorar l’ocupabilitat de les persones joves desocupades, dirigit a persones joves menors de 30 anys en situació de desocupació registrats en les oficines del SERVEF i, en aquest cas, que estiguen també inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Dins d’aquest Pla Integral de Formació i Ocupació per a joves 2016-2020, entre d’altres, s’integren els programes EMCUJU i EMPUJU, inclosos dins del programa »Avalem Joves Plus», destinats a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L’Ajuntament de Xàtiva s’ha acollit a aquestes ajudes, mitjançant les quals s’han contractat a un total de 8 persones per a la millora de diversos serveis municipals:

Programa EMCUJU: Contractació de 4 persones joves qualificades per enitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

• Una persona jove qualificada per als departaments d’Urbanisme i Medi Ambient, amb llicenciatura o grau en Dret, grup A1, modalitat de contracte en pràctiques, jornada completa, durant un periode de 12 mesos, des del 14 de juliol de 2017.

• Una persona jove qualificada per al departament de Dona i Igualtat, amb llicenciatura o grau en psicologia, grup A1, modalitat de contracte en pràctiques, jornada completa, durant un periode de 7 mesos, des del 14 de juliol de 2017.

• Una persona jove qualificada per al departament de Secretaria General, amb titulació de Tècnic de Gestió Administrativa, grup C1, modalitat de contracte en pràctiques, jornada completa, durant un periode de 12 mesos, des del 14 de juliol de 2017.

• Una persona jove qualificada per al departament de Fira i Festes, amb titulació de Tècnic de Gestió Administrativa, grup C1, modalitat de contracte en pràctiques, jornada completa, durant un periode de 12 mesos, des del 14 de juliol de 2017.

Programa EMPUJU: Contractació de 4 persones joves per enitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

• Una persona jove per al departament de Turisme, amb titulació de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques, grup B, modalitat de contracte per obra o servei determinat, jornada completa, durant un periode de 7 mesos, des del 24 de juliol de 2017.

• Una persona jove per al la brigada d’agricultura, graduat en ESO, modalitat de contracte per obra o servei determinat, jornada completa, operari, categoria professional AA.PP., durant un periode de 12 mesos, des del 24 de juliol de 2017.

• Una persona jove per a la brigada de parcs i jardins, graduat en ESO, operari, categoria professional AA.PP., durant un periode de 12 mesos, des del 24 de juliol de 2017.

• Una persona jove per a la brigada de serveis municipals, graduat en ESO, oficial, grup C2, durant un periode de 12 mesos, des del 24 de juliol de 2017.

El procés de selecció d’aquestos programes ha sigut mitjançant el SERVEF, qui ha subministrat a l’Ajuntament de Xàtiva els llistats de les persones inscrites com a sol·licitants d’ocupació segons els perfils demandats. Des del departament d’Ocupació i Formació s’han baremat a totes les persones candidates segons els criteris establerts en les bases reguladores d’aquests programes i, finalment, s’ha procedit a la contractació, en les modalitats abans esmentades, de les persones que han obtés una major puntuació en el procés.

Aquestes ajudes han sigut cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE).

Es poden consultar les bases reguladores en el enllaços següents:

• ORDRE 7/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa d’incentius a la contratació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (DOGV núm. 8019 d’11/04/2017): http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=003142%2F2017

• RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2017 el programa d’incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOGV
• núm. 8022 de 19/04/2017) – Programa EMCUJU: http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=003309%2F2017&url_lista=

• RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2017 el programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (DOGV núm. 8027 de
• 26/04/2017) – Programa EMPUJU: http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=003504%2F2017

Més informació en els enllaços següents:

• Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=Es
• Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social): http://www.empleo.gob.es/uafse/

No hay comentarios

Dejar respuesta