L’Ajuntament de Xàtiva abonarà el tercer pagament del Plan ARRU

  • L’import de la subvenció es repartirà entre els darrers 17 expedients finalitzats i aprovats després del compliment dels requisits exigits per la Direcció General d’Habitatge

L’Ajuntament de Xàtiva ha resolt el tercer dels pagaments als beneficiaris de l’actuació ARRU 2013-2016 que han complit amb tots els requisits exigits i es troben pendents de l’abonament de l’ajuda concedida.

Aquest pagament respon a la tercera certificació justificativa, i l’import que es va a abonar és d’un total de 205.704 euros repartits entre els 17 darrers expedients que han finalitzat. Les ajudes van des dels 295 fins als 29.000 euros, depenent de les actuacions realitzades, i els expedients aprovats corresponen a carrers com ara Engai, Botigues, Corretgeria, Plaça Santa Tecla, Ànimes, Sant Pere, Bruns, Porta Sant Jordi, Sant Roc, Canonge Cebrian, Sanchis, Argenteria, Abril i Plaça Pintor Tudela.

L’Ajuntament de Xàtiva ha signat en els darrers anys un conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per a la gestió de l’actuació de regeneració i renovació urbanes del nucli antic.

Tal i com consta en els convenis de col·laboració subscrits, és la Generalitat Valenciana la que ha d’abonar a l’Ajuntament la subvenció corresponent per a les actuacions executades, sent considerat el consistori com a gestor i coordinador de les actuacions particulars. Ara, després de comprovar el compliment dels requisits exigits, es procedirà a ingressar les ajudes als beneficiaris de l’actuació.

No hay comentarios

Dejar respuesta