Albaida millorarà els accesos al circuit de Motocross

L’ajuntament d’Albaida millorarà els accesos al circuit de Motocross gràcies a un Conveni Singular amb l’àrea de carreteres de la Diputació de València. Les obres que venien sent molt demandades pel MotoClub compten amb un pressupost de 80.802,41€ per a la seua execució. Amb elles es pretén millorar la situació actual, ampliar aquest camí, així com també la seua funcionalitat no sols per accedir al circuit sinó també a la depuradora.

Les obres, després d’ evaluar l’estat en el que es troba el camí, consistiran en l’asfaltat, ja que l’accés al circuit presenta clots que dificulten la circulació.
Tanmateix, per a poder dur a terme la pavimentació del camí de manera correcta es netejaran prèviament els marges i els guals existents.

A més a més, l’ajuntament d’Albaida que busca aconseguir una millora completa estabilitzarà amb aquestes obres els talusos i s’adequaran les cunetes que permetran reconduïr el aigüa a zones de recollida ja existents.

Aquestes obres venen a completar les ja realitzades a un dels trams del camí de la Vega, ubicat al nort de la localitat d’Albaida, i que com en aquest cas varen ser possibles gràcies a un conveni amb la Diputació de València. Les obres varen comptar amb un pressupost de 29.962,59€ i es van executar davant l’ estat general de deteriorament de la zona degut al trànsit i que feien perillosa la circulació.

D’aquesta manera, l’ajuntament d’Albaida continua treballant per millorar no només la ciutat sinó tots els accesos i camins del voltant per garantir la seguretat dels seus ciutadans, així com visitants.

No hay comentarios

Dejar respuesta