L’Ajuntament de Canals signa 134 contractes de treball eventual en 2017

La regidoria de Promoció Socioeconòmica de l’Ajuntament de Canals, ha continuat durant 2017 la línia encetada amb l’arribada del nou equip de govern municipal, consistent en la creació de treball amb fons tant propis com externs. Amb fons merament municipals, hi ha hagut una inversió de 207.948 € en 2017, que si es comparen amb el que venia invertint-se per l’anterior consistori, destaca que en 2013 l’aportació municipal fou de 1.947 €, el que suposa un augment de més del 10.000%.

Pel que fa a les ajudes externes, tot i que cada any pot variar, s’observa un increment també respecte anys anteriors del 1.000% (101.527 € en 2013 i 1.040.524 € en 2017).
En xifres absolutes d’ocupació, en 2017, des de l’Ajuntament de Canals, s’han signat 134 contractes de treball eventual, el que no només supera els records anteriors, sinó que a més a més, augmenta la qualitat dels contractes pel que fa a temps de contractació i percentatge de jornada laboral.

No hay comentarios

Dejar respuesta

19 + nueve =