L’Ajuntament de Canals convoca una borsa de treball per a llocs de Tècnic d’Administració General

Per resolució d’Alcaldia s’han aprovat les bases i convocat les proves per a la formació d’una borsa de treball temporal a l’Ajuntament en llocs de treball de Tècnic d’Administració General.

Els interessats en participar hauran de sol·licitar-ho per escrit utilitzant el model d’instància que es troba a la web municipal i presentar-la en el registre general del Consistori.

Igualment es pot fer a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu. El termini romandrà obert fins al 8 de juny.

Per a Joan-Carles Pérez, regidor de l’àrea de RRHH, «des del department està realitzant-se un gran esforç i treball en cobrir les vacant existents a través de l’oferta d’ocupació pública de 2018 que es traurà en els pròxims mesos. Mentres tant hem de cobrir interinament amb la borsa convocada una vacant de TAG per donar impuls a diferents projectes i tasques de l’Ajuntament de Canals».

En aquest sentit, Ricardo Requena, alcalde de Canals, ha afegit que «aquesta borsa es posa en marxa per a donar resposta a les demandes de la ciutadania i accelerar els processos administratius dels departaments sobre els quals va a actuar-se».

No hay comentarios

Dejar respuesta