La secretària autonòmica de comerç trasllada els plans d’adaptació digital del comerç a Xàtiva

Blanca Marín i Roger Cerdà es reuneixen amb Xacex, Gent del Mercat i l’Associació de Tallers Mecànics per abordar la situació del xicotet i mitjà comerç a la ciutat

La secretària autonòmica de Comerç, Blanca Marín, i l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, així com altres membres de la candidatura del PSPV-PSOE a les eleccions municipals han continuat amb els contactes amb el teixit empresarial de la ciutat. En aquesta ocasió, s’ha celebrat una reunió entre els candidats socialistes i representants de les associacions Xacex, Gent del Mercat i l’Associació de Tallers Mecànics de Xàtiva. En el transcurs de la reunió s’ha abordat les mesures de la GVA per al xicotet i mitjà comerç i, de manera especial, els plans d’adaptació digital del comerç que els socialistes volen impulsar de manera decidida a Xàtiva, així com altres propostes per a la dinamització de l’economia local.

reunio-empresaris-comercs-diaridigital.esLa secretària autonòmica ha explicat que «volem que el comerç electrònic es convertisca en una oportunitat i per això hem posat en marxa el pla d’impuls de la transformació digital del xicotet comerç». Per a Marín, cal ajudar tot el possible a modernitzar el comerç tradicional, ja que aquest compleix funcions fonamentals de vertebració urbana de les ciutats, de servei públic als seus veïns i de dinamitzador de l’economia.

Per la seua banda, l’alcalde Roger Cerdà creu que «és necessària la modernització del comerç. Aquest ha de ser un procés dirigit per l’Ajuntament, fins al punt d’assignar un responsable municipal d’acompanyar a cada comerç en aquest camí i oferir una plataforma que puga englobar al comerç de tota la ciutat. És important treballar en línia amb les federacions empresarials per a millorar la coordinació de les accions i la interlocució amb les administracions». Cal recordar que el passat mes d’abril, en el marc d’una anterior visita de la secretària autonòmica, l’alcalde va anunciar que posarà en marxa un pla local d’impuls de la digitalització comercial, «sumant-se i multiplicant l’esforç de la Generalitat Valenciana», comptant amb la col·laboració de les associacions d’empresaris i la Cambra de Comerç.

Les línies mestres d’aquest pla passen per un conveni de col·laboració amb la Conselleria i tindran en compte la situació de partida de cada comerç, començant a desenvolupar-se a través de distintes accions de sensibilització, informació i formació, a l’estil de com s’ha implantat el sistema de qualitat turística Sicted. Un segon nivell del pla facilitarà l’accés dels comerços de Xàtiva a les distintes eines informàtiques que s’utilitzen en el camp de l’e-commerce, mentre que en nivells més avançats es farà un major esforç en la implementació i seguiment d’aquestes eines.


En Castellà;

reunio-empresaris-comercs-diaridigital.esLa secretaria autonómica de comercio traslada los planes de adaptación digital del comercio en Xàtiva

Blanca Marín y Roger Cerdà se reúnen con Xacex, Gent del Mercat y la Asociación de Talleres Mecánicos para abordar la situación del pequeño y mediano comercio en la ciudad

La secretaria autonómica de Comercio, Blanca Marín, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, así como otros miembros de la candidatura del PSPV-PSOE a las elecciones municipales han continuado con los contactos con el tejido empresarial de la ciudad. En esta ocasión, se ha celebrado una reunión entre los candidatos socialistas y representantes de las asociaciones Xacex, Gent del Mercat y la Asociación de Talleres Mecánicos de Xàtiva. En el transcurso de la reunión se ha abordado las medidas de la GVA para el pequeño y mediano comercio y, de manera especial, los planes de adaptación digital del comercio que los socialistas quieren impulsar de manera decidida en Xàtiva, así como otras propuestas para la dinamización de la economía local.

La secretaria autonómica explicó que «queremos que el comercio electrónico se convierta en una oportunidad y por eso hemos puesto en marcha el plan de impulso de la transformación digital del pequeño comercio». Para Marín, hay que ayudar todo lo posible a modernizar el comercio tradicional, ya que éste cumple funciones fundamentales de vertebración urbana de las ciudades, de servicio público a sus vecinos y de dinamizador de la economía.

Por su parte, el alcalde Roger Cerdà cree que «es necesaria la modernización del comercio. Éste debe ser un proceso dirigido por el Ayuntamiento, hasta el punto de asignar un responsable municipal que acompañe a cada comercio en este camino y ofrecer una plataforma que pueda englobar al comercio de toda la ciudad. Es importante trabajar en línea con las federaciones empresariales para mejorar la coordinación de las acciones y la interlocución con las administraciones «. Cabe recordar que el pasado mes de abril, en el marco de una anterior visita de la secretaria autonómica, el alcalde anunció que pondrá en marcha un plan local de impulso de la digitalización comercial, «sumándose y multiplicando el esfuerzo de la Generalitat Valenciana «, contando con la colaboración de las asociaciones de empresarios y la Cámara de Comercio.

Las líneas maestras de este plan pasan por un convenio de colaboración con la Conselleria y tendrán en cuenta la situación de partida de cada comercio, empezando a desarrollarse a través de distintas acciones de sensibilización, información y formación, al estilo de cómo se ha implantado el sistema de calidad turística Sicted. Un segundo nivel del plan facilitará el acceso de los comercios de Xàtiva a las distintas herramientas informáticas que se utilizan en el campo del e-commerce, mientras que en niveles más avanzados se hará un mayor esfuerzo en la implementación y seguimiento de estas herramientas.

No hay comentarios

Dejar respuesta