La regidoria de Sanitat reprendrà l’activitat «Ruta Sana» per Whatsapp durant el confinament

Hi ha habilitat un grup de Whatsapp a través del qual s’enviaran vídeos de gimnàstica i estiraments, a més de fotografies i informació d’interès

La regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Xàtiva ha informat de que està previst reprendre l’activitat de la Ruta Sana després de les vacances de Pasqua, adaptant-la a les normes de confinament per a poder desenvolupar-la des de casa.

La intenció és mantenir el contacte amb els usuaris i usuàries d’aquesta activitat saludable per a la ciutadania, transmetent el compromís de la corporació municipal de desenvolupar accions per fomentar hàbits de vida saludable.

Durant la resta del període d’activitat, que s’allarga fins a final de juny, s’habilitarà el grup de Whatsapp existent, que ja s’empra per a avançar destins de rutes i donar informació d’interès general, com a canal pel qual mantenir el contacte amb els participants. Setmanalment, els mateixos dies que es realitza la Ruta Sana (dimarts, dimecres, dijous i dissabtes), s’enviaran continguts d’interès relacionats amb la salut física i l’activitat.

Per a tal fi s’enviaran vídeos amb taules de gimnàstica i d’estiraments per a realitzar des de casa, així com fotos de passades edicions de la Ruta Sana, informacions sobre vida saludable, i informació sobre rutes i paratges per on transcorre la ruta, entre d’altres.

«Amb aquests recursos, el que es pretén es recolzar als usuaris de la Ruta Sana i fer-los més amena la quarantena, transmetent que continuem amb ells i recordant-los que açò passarà. Els esperem per a continuar amb l’activitat en quan es puga, com es porta fent des de fa més de 12 anys», ha explicat el regidor de Sanitat, José Vicente Benavent.


En Castellà:

La concejalía de Sanidad retomará la actividad «Ruta Sana» desde casa

Hay habilitado un grupo de Whatsapp a través del cual se enviarán vídeos de gimnasia y estiramientos, además de fotografías e información de interés

La concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Xàtiva ha informado de que está previsto retomar la actividad de la Ruta Sana después de las vacaciones de Pascua, adaptándola a las normas de confinamiento para poder desarrollarla desde casa.

La intención es mantener el contacto con los usuarios y usuarias de esta actividad saludable para la ciudadanía, transmitiendo el compromiso de la corporación municipal de desarrollar acciones para fomentar hábitos de vida saludable.
Durante el resto del periodo de actividad, que se alarga hasta final de junio, se habilitará el grupo de Whatsapp existente, que ya se emplea para avanzar destinos de rutas y dar información de interés general, como canal por el cual mantener el contacto con los participantes. Semanalmente, los mismos días que se realiza la Ruta Sana (martes, miércoles, jueves y sábados), se enviarán contenidos de interés relacionados con la salud física y la actividad.

Para tal fin se enviarán videos con tablas de gimnasia y de estiramientos para realizar desde casa, así como fotos de pasadas ediciones de la Ruta Sana, informaciones sobre vida saludable, e información sobre rutas y parajes por donde transcurre la ruta, entre otros.
«Con estos recursos, lo que se pretende es apoyar a los usuarios de la Ruta Sana y hacerles más amena la cuarentena, transmitiendo que continuamos con ellos y recordándoles que esto pasará. Les esperamos para continuar con la actividad en cuando se pueda, como se lleva haciendo desde hace más de 12 años», ha explicado el concejal de Sanidad, José Vicente Benavent.

No hay comentarios

Dejar respuesta