La primera setmana de classes després de les vacances de Pasqua conclou amb 5 aules confinades

– El 99,99 % dels grups acaba la tercera setmana d’abril sense incidències

– Dels 818.644 alumnes, n’hi ha un 0,04 % de positius actius, i dels 78.434 docents, n’hi ha un 0,05 %

En la primera setmana de classes després de les vacances de Pasqua, dels quasi 47.000 grups que hi ha a les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 99,99 % ha seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència.

A hores d’ara, 1.840 centres educatius, el 99,7 % dels 1.845 que conformen el sistema educatiu valencià, no tenen cap aula confinada. La setmana del 13 al 16 d’abril ha finalitzat amb 5 grups confinats en 5 centres educatius.

Dels 818.644 alumnes d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP, n’hi ha un 0,04 % de positius actius, 325 alumnes. Amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha establit l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,03 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 78.434 docents del sistema educatiu valencià, se n’ha registrat un 0,05 % de positius actius, és a dir, 38 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,2 % del professorat.

Per comarques, la totalitat dels 638 centres educatius de les d’Alacant no té cap grup confinat. Per tant, el 100 % dels prop de 16.700 grups d’aquestes comarques rep classes presencials amb tota normalitat.

Dels 297.281 alumnes escolaritzats a les comarques d’Alacant, n’hi ha un 0,02% de positius actius, 71 alumnes. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,1 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 27.694 docents de les comarques d’Alacant, se n’ha registrat un 0,04 % de positius actius, és a dir, 10 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,03 % del professorat.

A les comarques de Castelló, el 99,6 % dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. En aquest cas, només un centre educatiu té un grup confinat. Això vol dir que el 99,98 % dels més de 6.000 grups d’aquestes comarques fa classes presencials sense problemes.

Dels 96.763 alumnes escolaritzats de les comarques de Castelló, n’hi ha un 0,1% de positius actius del total d’alumnat, 114 alumnes. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat, s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,04 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 9.867 docents de les comarques de Castelló, se n’ha registrat un 0,2 % de positius actius, és a dir, 20 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,04 % del professorat.

A les comarques de València, el 99,6 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no té cap grup escolar confinat. Hi ha quatre centres que tenen quatre grups confinats. És a dir, el 99,98 % dels prop de 24.300 grups fa classes presencials amb tota normalitat.

Dels 424.600 alumnes escolaritzats a les comarques de València, n’hi ha un 0,03 % de positius actius, 140 alumnes. Amb l’establiment dels protocols i les mesures de seguretat s’ha determinat l’aïllament preventiu, perquè han sigut contacte estret amb positius, d’un 0,04 % d’alumnes.

Pel que fa al professorat, dels 40.873 docents de les comarques de València, se n’ha registrat un 0,02 % de positius actius, és a dir, 8 docents. A més, amb l’aplicació de les mesures estrictes de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,02 % del professorat.

No hay comentarios

Dejar respuesta