La Policia Local de Xàtiva compta amb un nou vehicle equipat

També hi ha prevista una oposició per complementar el Personal del Cos amb la cobertura de 15 llocs de treball

 La Policia Local disposa d’un nou vehicle equipat adequadament amb la tecnologia necessària per a desenvolupar les seues funcions, adaptat per a detinguts i amb la incorporació d’un equip desfibril·lador per tal de poder atendre qualsevol emergència. Aquest nou vehicle ve a complementar el procés d’adequació de mitjans i de personal que es vol implementar en la present legislatura.

«Des de la regidoria s’està treballant per a que el cos de la Policia Local dispose dels mitjans, tant tècnics com de mobilitat, necessaris per poder desenvolupar la seua tasca en benefici dels ciutadans», ha indicat el regidor de Seguretat Ciutadana Juan Giner, qui ha assegurat que també es procedirà a la compra d’un furgó d’atestats amb una partida de 45.000 euros.

D’altra banda, pel que fa al capítol de Personal, Giner ha recordat que està prevista una fase d’oposició en la que es cobriran 15 llocs de treball de Policia Local per tal de poder respondre a les demandes ciutadanes i del terme municipal. «Esperem que al llarg d’aquesta legislatura es complemente amb el personal necessari i la Policia es faja visible al carrer mitjançant patrulles urbanes i rurals, una demanda que fa temps que ve realitzant la pròpia ciutadania», ha comentat Giner.

Respecte al propi capítol de Personal, fins demà dimecres 15 de gener es pot presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva la documentació per tal d’optar a la provisió temporal en Comissió de Serveis per a un lloc de treball com a Intendent de la Policia Local, que se suma a la provisió presentada a principis de 2020 davant la necessitat de cobertura temporal de dos llocs de treball vacants d’Agent de Policia Local, també en comissió de serveis.


En Castellà:

La Policía Local de Xàtiva cuenta con un nuevo vehículo equipado

También hay prevista una oposición para complementar el Personal del Cuerpo con la cobertura de 15 puestos de trabajo

La Policía Local dispone de un nuevo vehículo equipado adecuadamente con la tecnología necesaria para desarrollar sus funciones, adaptado para detenidos y con la incorporación de un equipo desfibrilador para poder atender cualquier emergencia. Este nuevo vehículo viene a complementar el proceso de adecuación de medios y de personal que se quiere implementar en la presente legislatura.


«Desde la concejalía se está trabajando para que el cuerpo de la Policía Local disponga de los medios, tanto técnicos como de movilidad, necesarios para poder desarrollar su tarea en beneficio de los ciudadanos», ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana Juan Giner, quien ha asegurado que también se procederá a la compra de un furgón de atestados con una partida de 45.000 euros.

Por otro lado, en cuanto al capítulo de Personal, Giner ha recordado que está prevista una fase de oposición en la que se cubrirán 15 puestos de trabajo de Policía Local para poder responder a las demandas ciudadanas y del término municipal. «Esperamos que a lo largo de esta legislatura se complemente con el personal necesario y la Policía se haga visible en la calle mediante patrullas urbanas y rurales, una demanda que hace tiempo que viene realizando la propia ciudadanía», ha comentado Giner.

Respecto al propio capítulo de Personal, hasta mañana miércoles 15 de enero se puede presentar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva la documentación para optar a la provisión temporal en Comisión de Servicios para un puesto de trabajo como Intendente de la Policía Local, que se suma a la provisión presentada a principios de 2020 ante la necesidad de cobertura temporal de dos puestos de trabajo vacantes de Agente de Policía Local, también en comisión de servicios.

No hay comentarios

Dejar respuesta

5 × cuatro =