La plataforma salvem el puig compleix 25 anys de romeries cíviques

La plataforma salvem el puig amb motiu de complir-se els 25 anys de la recuperació de les romeries cíviques a l’ermita del puig ha dissenyat una programació d’activitats a desenvolupar al llarg del present curs.
enceta la llista l’oferta que l’agrupació d’associacions ha cursat a tots els col·legis (públics i concertats) de la ciutat de xàtiva així com als del genovés i lloc nou d’en fenollet, pobles relacionats directament amb el puig.

Es tracta de la possibilitat de realitzar una excursió a la muntanya del puig dirigida a alumnes del tercer cicle de primària (especialment els de 6é). la plataforma ha cursat esta possibilitat als centres en temps i forma suficients per tal que puga ser inclosa en el pla d’activitats extraescolars de cada col·legi i puga ser aprovada pel consell escolar respectiu; sempre i quan els equips de professors la consideren del seu interés.

Els alumnes participants contaran amb un quadern didàctic dissenyat per la plataforma , i d’una manera atractiva aniran descobrint la vegetació, el relleu, els conreus de l’entorn, l’aprofitament de l’aigua, la història, l’art i llegendes de l’ermita, etc.

«Salvem el puig» preten d’aquesta manera fomentar entre l’alumnat d’ara, les generacions del futur, l’estima per aquesta part del patrimoni no només xativí sinó dels pobles del voltant generant el respecte necessari per un simbòlic element de la nostra història.

El Col·legi SANCHIS GUARNER de LLoc Nou d’En Fenollet participarà aquest dijous en l’activitat : Itinerari Didàctic per la muntanya i ermita del Puig . Els alumnes de cinqué i sisé treballaran d’una manera activa i lúdica aspectes relacionats amb el seu entorn: el relleu , la vegetació , el regadiu i el secà , la història , l’art , les llegendes …

Aquesta activitat ha estat oferida a tots els col·legis de Xàtiva així com als del Genovés i Llocnou d’En Fenollet i a qualsevol poble de la contornada que estiga interessat i està compresa dins les que amb motiu del 25è aniversari de les romeries reivindicatives està preparant La Plataforma Salvem El Puig .

No hay comentarios

Dejar respuesta