La Plataforma de veïns del Barri antic de Xàtiva lliurarà un manifest al diputat Joan Baldoví

La Plataforma de veïns del Barri antic de Xàtiva estarà el dijous 10 de febrer, a les 18.30 a les portes de la Casa de la Cultura (carrer Moncada) on se celebra un acte polític amb l’assistència del diputat valencià Joan Baldoví al qual intentaran lliurar un manifest i li explicaran la gravíssima situació en la qual es troba la xarxa de distribució d’aigües potables a la ciutat de Xàtiva. Serà un acte reivindicatiu, no de protesta, per a difondre aquest greu problema ecològic i de salut pública que afecta el veïnat des de fa dècades.

Manifest:

XATIVA, L’ANOMENADA CIUTAT DE LES MIL FONTS, S’HA CONVERTIT EN UNA CIUTAT AMB UNA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES POTABLES ABSOLUTAMENT CAÒTICA PER LA NEFASTA GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT.

Centenars de veïns d’aquesta ciutat, que paguem puntualment els nostres impostos, i no són precisament barats, venim patint any rere any les conseqüències d’aquesta nefasta gestió.

El depòsit de Sant Josep és una estructura completament obsoleta i deteriorada per la seua falta de manteniment que provoca filtracions contínues d’aigua a centenars d’habitatges del barri antic i, puntualment, inundacions també en els nostres habitatges des de fa molts anys.

És un gravíssim problema de salut que, d’altra banda, afecta al nostre principal patrimoni: el nostre habitatge. Al temps és un greu problema ecològic per la pèrdua innecessària de mil·lions de litres d’aigua (segons l’auditoria de la Sindicatura de comptes de l’any 2017, el 80% de l’aigua que es condueix des de Bellús a Xàtiva no arriba al seu destí i es perd pel camí) i de seguretat, ja que ningú garanteix una ensulsiada d’aquest depòsit amb conseqüències imprevisibles.

Les conduccions d’aigua en el Barri antic són de fibrociment i plom,materials terminantment prohibits per múltiples normatives europees, nacionals i autonòmiques que causen greus problemes de salut.

Les rebentades d’una xarxa obsoleta, provoquen enfonsaments de calçada continus.

I per a rematar aquesta nefasta gestió tenim una Sentència judicial ferma que exigeix a l’Ajuntament la solució a aquest problema. L’Ajuntament incompleix aquesta Sentència amb contínues dilacions i respostes al Jutjat que són un insult a la ciutadania de Xàtiva.

Han passat 19 mesos des d’aquesta Sentència, 570 dies d’incompliment. Què passaria si qualsevol de nosaltres incomplira una sentència judicial durant 19 mesos? L’Ajuntament es burla dels tribunals i de la ciutadania de Xàtiva, i ací no passa res.

Tots els partits polítics de la ciutat han signat un document de compromís polític per a abordar en un pla plurianual, de manera integral, la solució al greu problema de la xarxa. Tots menys el PSOE, majoritari en el govern municipal.

EXIGIM UNA SOLUCIÓ IMMEDIATA Al SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES POTABLES A LES NOSTRES CASES I A LA SUBSTITUCIÓ DEL PLOM i EL FIBROCiMENT EN LA XARXA!

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres × 1 =