La piscina cubierta de Xàtiva abre el lunes 13 de mayo

El sábado 11 de mayo se celebra el I Trofeo Ciudad de Xàtiva, organizado por el Club Natación Xàtiva

 La piscina cubierta del Polideportivo Les Pereres ya está operativa. La nueva instalación deportiva municipal abrirá sus puertas a los usuarios a partir del próximo lunes 13 de mayo. Los horarios de funcionamiento de la piscina cubierta serán de 7 a 21:30 horas, ininterrumpidamente de lunes a viernes. Los sábados, la piscina abrirá de 8 a 20:30 horas y los domingos, de 8:30 a 13:30 horas.

Desde el 13 hasta el 31 de mayo, la piscina municipal mantendrá la cubierta desplegada y está previsto que funcione en régimen de puertas abiertas hasta que comience la temporada de verano. Para evitar aglomeraciones, el Consell Esportiu recomienda reservar horario de uso de las instalaciones, bien solicitándolo en el mostrador de recepción de Les Pereres o bien por teléfono, llamando al 96 228 30 00.

De manera previa, el sábado 11 de mayo tendrá lugar una competición deportiva que supondrá, de hecho, el estreno de las instalaciones. Organizado por el Club Natación Xàtiva, sábado 11 de mayo, a partir de las 10:30 horas, tendrá lugar el I Trofeo de natación Ciudad de Xàtiva. Los deportistas ya están entrenando en la nueva instalación durante esta semana anterior a la competición.

Cabe recordar que el proyecto de cubrimiento de la piscina de Les Pereres, adjudicado por 798.551’26 euros a Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, S.L., está incluido en el Plan Director de Inversiones «Xàtiva Creix». Se basa en una cubierta ligera y retráctil que permite el uso como piscina cubierta y climatizada durante el invierno sin condicionar su utilización en el período estival, cuando se recogerá la estructura de cubrimiento.

La nueva edificación está constituida por tres bloques diferenciados: la prolongación de la cubierta roja del polideportivo, la cubierta telescópica automática de la piscina y un edificio de instalaciones donde se encuentra la caldera para calentar el agua de la piscina, así como el cuadro eléctrico o el sistema de depuración y cloración.


En Valencià:

La piscina coberta obri dilluns 13 de maig

Dissabte 11 de maig s’hi celebra el I Trofeu Ciutat de Xàtiva, organitzat pel Club Natació Xàtiva

La piscina coberta del Poliesportiu Les Pereres ja està operativa. La nova instal·lació esportiva municipal obrirà les portes als usuaris a partir del proper dilluns 13 de maig. Els horaris de funcionament de la piscina coberta seran de 7 a 21:30 hores, ininterrompudament de dilluns a divendres. Dissabtes, la piscina obrirà de 8 a 20:30 hores i diumenges, de 8:30 a 13:30 hores.

Des del 13 fins al 31 de maig, la piscina municipal mantindrà la coberta desplegada i està previst que funcione en règim de portes obertes fins que comence la temporada d’estiu. Per tal d’evitar aglomeracions, el Consell Esportiu recomana reservar horari d’ús de les instal·lacions, bé sol·licitant-ho en el mostrador de recepció de Les Pereres o bé per telèfon, cridant al 96 228 30 00.

De manera prèvia, dissabte 11 de maig tindrà lloc una competició esportiva que suposarà, de fet, l’estrena de les instal·lacions. Organitzat pel Club Natació Xàtiva, dissabte 11 de maig, a partir de les 10:30 hores, tindrà lloc el I Trofeu de natació Ciutat de Xàtiva. Els esportistes ja estan entrenant en la nova instal·lació durant aquesta setmana anterior a la competició.

Cal recordar que el projecte de cobriment de la piscina de Les Pereres, adjudicat per 798.551’26 euros a Ravi Obras, Transportes y Excavaciones, S.L., està inclòs al Pla Director d’Inversions «Xàtiva Creix». Es basa en una coberta lleugera i retràctil que permeta l’ús com a piscina coberta i climatitzada durant l’hivern sense condicionar la seua utilització en el període estival, quan es recollirà l’estructura de cobriment.

La nova edificació està constituïda per tres blocs diferenciats: la prolongació de la coberta vermella del poliesportiu, la coberta telescòpica automàtica de la piscina i un edifici d’instal·lacions on es troba la caldera per escalfar l’aigua de la piscina, així com el quadre elèctric o el sistema de depuració i cloració.

No hay comentarios

Dejar respuesta

18 + 12 =