La Mancomunitat clausura els Tallers d’Ocupació Et Formem

La presidenta de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal, Mª José Tortosa, participà la passada setmana en la cloenda del Taller d’Ocupació a Moixent, gestionat i promogut des de l’entitat comarcal.

Aquest ha sigut l’últim programa d’aquestes característiques que estava en actiu després d’haver-se clausurat la resta de tallers el passat mes d’abril a Vallada, Montesa, Rotglà i Corberà i Enguera.

Mitjançant aquests projectes, destinats a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, els alumnes-treballadors han obtingut el certificat de professionalitat de nivell II, en la branca d’ Aprofitaments Forestal a Enguera i en l’especialitat de Fàbriques d’obra de paleta pel que respecta a la resta d’alumnes. Es tracta d’un certificat que combina la formació, en alternança amb el treball i la pràctica professional, adquirint una experiència professional.

Pel que respecta a les actuacions realitzades, les persones integrants del projecte “Et Formem Montes d’Enguera II” han realitzat tasques derivades de la neteja i poda dels arbres, així com la posada en valor d’espais d’especial interès turístic, entre altres.

Pel que fa al municipi de Montesa, s’ha executat el projecte “Vila de Montesa II” on els participants han treballat en la rehabilitació d’una casa al carrer Porta de la Vila destinada a museu arxiu. En el cas del municipi de Rotglà i Corberà, amb el projecte “Et Formem La Carrasposa II” s’ha adequat l’emblemàtic edifici “Casa del Metge”. A Vallada amb el projecte “Et Formem acondiciona Vallada”, s’ha dut a terme la rehabilitació de l’edifici del Centre de Majors i finalment, en el cas de Moixent, els participants han efectuat el condicionament paisatgístic de la zona pròpia del Calvari amb el projecte nomenat , “ Et Formem Camino del Calvario” .

Finalment, la presidenta de la Mancomunitat , Mª José Tortosa, apuntava al respecte que “ es dóna l’oportunitat a un grup de veïns i veïnes de poder formar-se en una especialitat determinada possibilitant la seua futura inserció al mercat laboral”. A més destacava que l’ocupació és una tasca primordial de la Mancomunitat pel que “anem a continuar fomentant aquests tipus de programes”, ha afegit Tortosa.


En Castellà:

La Mancomunidad clausura los Talleres de Ocupación Et Formem

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios La Costera-Canal, Mª José Tortosa, participó la pasada semana en el cierre del Taller de Ocupación en Moixent, gestionado y promovido desde la entidad comarcal.

Este ha sido el último programa de estas características que estaba en activo después de haberse clausurado el resto de los talleres el pasado mes de abril en Vallada, Montesa, Rotglá y Corberá y Enguera.

Mediante estos proyectos, destinados a personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables, los alumnos-trabajadores han obtenido el certificado de profesionalidad de nivel II, en la rama de Aprovechamientos Forestal en Enguera y en la especialidad de Fábricas de albañilería por lo que respecta al resto de alumnos. Se trata de un certificado que combina la formación, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional, adquiriendo una experiencia profesional.

Por lo que respecta a las actuaciones realizadas, las personas integrantes del proyecto “Et Formem Montes de Enguera II” han realizado tareas derivadas de la limpieza y poda de los árboles, así como la puesta en valor de espacios de especial interés turístico, entre otros.
En cuanto al municipio de Montesa, se ha ejecutado el proyecto “Vila de Montesa II” donde los participantes han trabajado en la rehabilitación de una casa en la calle Porta de la Vila destinada a museo archivo. En el caso del municipio de Rotglá y Corberá, con el proyecto “Et Formem La Carrasposa II” se ha adecuado el emblemático edificio “Casa del Metge”. En Vallada con el proyecto “Et Formem acondiciona Vallada”, se ha llevado a cabo la rehabilitación del edificio del Centro de Mayores y finalmente, en el caso de Moixent, los participantes han efectuado el acondicionamiento paisajístico de la zona propia del Calvario con el proyecto denominado, “ Et Formem Camino del Calvario”.

Finalmente, la presidenta de la Mancomunidad, Mª José Tortosa, apuntaba al respeto que “ se da la oportunidad a un grupo de vecinos y vecinas de poder formarse en una especialidad determinada posibilitando su futura inserción al mercado laboral”. Además, destacaba que la ocupación es una tarea primordial de la Mancomunidad por lo que “vamos a continuar fomentando este tipo de programas”, ha añadido Tortosa.

No hay comentarios

Dejar respuesta