La Llosa de Ranes amplia els seus serveis i ofereix un taller de respir familiar

La Llosa de Ranes amplia els seus serveis i ofereix un taller de respir familiar. Des del Taller de Respir promogut per l’Ajuntament de la Llosa de Ranes, en coordinació amb Serveis Socials, s’intenta donar cobertura a l’atenció del malalt i de l’entorn familiar.

Per què el TALLER RESPIR? Els canvis sociodemogràfics han provocat un envelliment de la població en els països desenrotllats. La major esperança de vida porta associat l’increment gradual d’algunes malalties, entre les quals es troben les demències i amb major incipencia, la Malaltia d’Alzheimer, que en estos moments s’ha convertit en un problema de grans proporcions mèdiques i socials. Des del Taller Respir promogut per l’Ajuntament de la Llosa de Ranes, en coordinació amb Servicis Socials, intentem donar cobertura a l’atenció del malalt i de l’entorn familiar. Amb este projecte es pretén prestar una atenció psicosocial a la família y/o cuidador principal, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida d’ambdós durant el desenrotllament de la malaltia.

Les accions dutes a terme són:

– VALORACIÓ INDIVIDUALITZADA: Planifiquem objectius realistes per a adequar una intervenció integral a cada usuari de forma individual.
– TALLERS:
– Estimulació cognitiva (orientació, llenguatge, praxias, gnosias, memòria i calcule)
– Activitats bàsiques de la vida diària
– Estimulació Multisensorial – Snoezelen (en breu)
– Premsa i Actualitat
– Manualitats
– Interacció amb la Comunitat …
– FISIOTERÀPIA (en breu)
– ASSESSORAMENT EN PRODUCTES DE SUPORT I ADAPTACIÓ DE LA LLAR
– COORDINACIÓ AMB SERVICIS SOCIALS GENERALS I SERVICI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

L´horari del Taller Respir es de Dilluns a Divendres de 9 a 12.30 h.
Més informació a les depenencies de Serveis Socials (Centre Civic).


En Catellà:

 La Llosa de Ranes amplía sus servicios y ofrece un taller de respiro familiar. Desde el Taller de Respiro promovido por el Ayuntamiento de la Llosa de Ranes, en coordinación con Servicios Sociales, se intenta dar cobertura a la atención del enfermo y del entorno familiar.

Con este proyecto se pretende prestar una atención psicosocial a la familia y/o cuidador principal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de ambos durante el desarrollo de la enfermedad. Se hace una valoración individualizada y luego se ofrecen talleres, asesoramiento y en breve, fisioterapia.

El horario del Taller de Respiro es de lunes a viernes de 9 a 12.30 h. Más información en las dependencias de Servicios Sociales (Centro Cívico).

No hay comentarios

Dejar respuesta