La Llosa de Ranes obri el termini per optar a les ajudes del ‘Pla Resistir’

La Llosa de Ranes ha obert el termini per optar a les ‘Ajudes Parèntesi’ del ‘Pla Resistir’, que han estat publicades aquest dijous, 25 de febrer, al Butlletí Oficial de la Província (BOP). El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el BOP, és a dir, del 26 de febrer al 26 de març.

Es tracta d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s’han vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la Covid-19 que s’han vingut adoptant per l’Autoritat Sanitària, que tinguen el seu domicili fiscal en el municipi de la Llosa de Ranes.

Aquests sectors són el de la venda ambulant, l’hostaleria, la restauració, l’oci nocturn, els allotjaments i les activitats turístiques, de creació, artístiques, d’espectacles, esportives, recreatives i d’entreteniment.

A través del pla, l’Ajuntament disposarà de 67.106 euros, que posteriorment distribuirà entre els sectors més afectats per la covid-19. D’aquesta quantitat total, l’Ajuntament aportarà el 15 %, 10.065,90 euros, mentre que la Generalitat aportarà el 62,5 % (41.941,25 €) i la Diputació de València el 22,5 % (15.098,85€).

En concret, les ajudes contemplen que cada persona autònoma o microempresa (com a màxim 10 treballadors) de la Llosa de Ranes, dels sectors més afectats, rebrà una quantitat fixa de 2.000 euros, i 200 euros addicionals per cada persona treballadora d’aquestes microempreses afiliada a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020. La presentació de les sol·licituds s’efectuarà en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania – persones físiques- admès per la seu electrònica de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes.

El model de sol·licitud normalitzat i la resta de documentació per a l’obtenció de la subvenció està disponible en la web municipal www.lallosaderanes.es.

No hay comentarios

Dejar respuesta

17 − cuatro =