La Junta de Govern desbloqueja el conflicte laboral del Conservatori de Xàtiva

La Junta de Govern Local ha aprovat l’adequació de la jornada i de la retribucions salarials del professorat de Conservatori. Açò suposa donar llum verd a la integració, després d’un llarg procés de diàleg i el vist i plau de la mesa de treballadors, dels 21 professors del Conservatori Lluís Milà en el conveni laboral dels treballadors municipals i també el pagament d’endarreriments salarials, els quals ascendeixen a 226.348,21 euros.

Segons Empar Penadés, «esta adequació de les condicions retributives i de la jornada laboral d’aquest personal al de la resta d’empleats públics de l’Ajuntament de Xàtiva té com objectiu aconseguir un escenari homogeni. La situació estava enquistada perquè l’anterior equip de govern es va negar a revisar l’adequació dels salaris però, amb voluntat i diàleg hem resolt el conflicte».

La resolució d’esta situació ha sigut llarga i complexa per l’existència de 2 tipus de professorat: un funcionarial i l’altre d’interins. El segon grup, va adquirir esta condició d’interinitat en juliol de 2012. Estos professors i professores van passar a regir-se pel mateix conveni que la resta de treballadors de l’Ajuntament però no se’ls va reconèixer la categoria ni les retribucions que esta comporta.

El professorat amb règim funcionarial, fins ara adscrit incorrectament al conveni d’ensenyament privat, va presentar en febrer de 2015 una reclamació de salaris entenent que, segons les retribucions salarials reconegudes en el conveni l’aboral del personal de l’Ajuntament, no estaven cobrant el que es pertocava. Esta reclamació va ser recolzada per la Inspecció de Treball, la qual va requerir que es regularitzaren els sous del professorat que hi havia reclamat.

Amb este escenari, l’actual equip de govern, amb voluntat negociadora i l’objectiu d’homogeneïtzar l’heterogènia situació del professorat, va obrir un nou diàleg amb el conjunt de professors i professores del conservatori. Aquest procés negociador es va materialitzar en una proposta d’acord que l’Ajuntament de Xàtiva va presentar en el mes de gener de 2017. Tot i això, durant este procés negociador, en desembre de 2016, els funcionaris interins van interposar una reclamació de salaris, entenent que tenien el dret a percebre les retribucions previstes en la Relació de Llocs de Treball com reclamaven també els fixes.

Com ha dit Penadés «l’equip de govern, des d’un principi, teníem clar que tot el professorat havia de tindre les mateixes condicions, per això, tots i totes passaran a cobrar el que els pertoca i a més es regiran pel mateix conveni que la resta de treballadors municipals per tant, està demostrat que amb voluntat d’arreglar les coses es pot treballar, avançar i arribar a enteses que sense dubte beneficien també a l’alumnat del Lluís Milà»

PAGAMENT DE 226.000 EUROS EN ENDARRERIMENTS
Amb l’aprovació de la Junta de Govern de la proposta feta per la regidora de Recursos Humans, després de l’acord amb els treballadors i els sindicats, es pagaran també els endarreriments salarials els quals ascendeixen a 226.348,21€. D’estos diners, 122.609,97€, corresponen a endarreriments del personal funcionari (7 professors). Estos percebran 37.797,01€ corresponent al període de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2014 (any en el qual reclamaren); 40.515,07€ pel 2015, 34.335,88€ pel 2016 i 9.961,01€ pel període de gener a abril de 2017. La resta de diners, 103.738,24€, s’abonaran en concepte d’endarreriments de 2016 i 2017 als professors i professores interins. El pagament es durà a terme en 3 vegades. Com ha dit Penadés, «d’esta manera es posa punt i final, administrativament, a un greuge comparatiu respecte la resta de treballadors d’este ajuntament».

No hay comentarios

Dejar respuesta