La judicialització de l’administració per part del PP li costa a l’Ajuntament, de moment, casi 2.000 euros

El PP de la Font de la Figuera va iniciar un plet fa uns mesos per no poder accedir al Registre d’entrada municipal a principis de legislatura, com a conseqüència d’una reorganització interna del registre amb el suport tècnic del servei informàtic de la Diputació.

• El procediment es va resoldre per satisfacció extraprocessal, evitant així l’Ajuntament més costos per aquest assumpte, partint de la premissa que en cap moment va ser denegat l’accés sinó una demora durant el període de modernització del mateix.

El Partit Popular, en l’oposició a La Font de la Figuera, va sol·licitar l’accés al registre d’entrada de l’Ajuntament, tal com es venia fent en legislatures anteriors, concretant en seua petició documentació genèrica i res específica. Des del consistori se li va comunicar al regidor sol·licitant d’aquest grup que en uns dies tindria accés, però, donada la seua impaciència, ell mateix va presentar una demanda a l’Ajuntament.

Com se li havia comunicat al citat regidor, el nou sistema informàtic que anava a ser implantat de manera immediata, li permetria accedir, quan volgués, al registre d’entrada, sense necessitat de desplaçar-se a l’ajuntament per fer aquestes consultes.

Aquesta circumstància li va ser comunicada al jutjat i, com a conseqüència d’això, va decretar la finalització del procediment i, de manera sorprenent i malgrat la bona voluntat de l’Ajuntament, condemnant al Consistori al pagament dels honoraris de l’advocat i procurador del regidor, els quals ascendeixen a prop de 2.000 euros en costes estimatives, ja que el judici no es va produir mai.

Des de l’ajuntament, es lamenta la «impaciència del grup popular que no va ser capaç d’esperar uns dies a què es modernitzara el registre d’entrada. Cal no oblidar que els recursos d’un Ajuntament de 2.200 habitants són limitats i que, per tant, només es demanava paciència i temps per solucionar aquest assumpte que, per cert, ells van generar amb un ús poc ètic i partidista del registre, i així evitar un procés judicial més llarg.

El nou sistema de consultes està habilitat des de setembre per a tots els regidors d’aquest ajuntament, independentment del grup al qual pertanyen, el que suposa una modernització important per a un ajuntament d’uns dos mil habitants, amb la finalitat d’evitar duplicitats administratives que si bé són esmenades en el mateix expedient generen un treball afegit com a conseqüència d’una fiscalització mal entesa per part d’algun regidor en un ajuntament amb els recursos limitats.

Hui en dia, aquest sistema implantat ha vingut a corroborar la metodologia que volia implantar l’ajuntament, un accés ràpid, eficaç i sense demores que permet a qualsevol regidor i des de qualsevol lloc, sense demores, accedir al registre ja informatitzat, complint així un els principis de la llei de transparència.

Des de l’ajuntament es considera que, per part d’alguns membres del Partit Popular, s’està judicialitzant l’administració institucional amb el presumible objectiu poc ètic d’aconseguir de forma gens ortodoxa el que no s’ha aconseguit ni a les urnes ni a la prèvia negociació que ha de presidir la vida democràtica normalitzada.

No hay comentarios

Dejar respuesta