La inversió de la Generalitat en el Benestar Social de Xàtiva s’ha incrementat un 62% des de 2015

El Departament de Benestar Social de Xàtiva ha donat a conèixer les dades del seguiment d’inversions del Pla Concertat que la Generalitat Valenciana manté amb l’Ajuntament de Xàtiva, i que ha tingut un creixement exponencial en els darrers anys.

En aquest 2018, el total d’ajudes per part de la Generalitat ascendeix a 873.060 euros, un increment del 3,2% respecte a l’any anterior però de vora el 62% respecte a l’any 2015, quan es va invertir un total de 539.739 euros. Aquest pressupost ja havia crescut un 18% en 2016 (640.647 euros) i un 32% en 2017 respecte a l’any anterior quan es va arribar als 845.881 euros.

Aquests pressupostos han servit per a cobrir diferents serveis com Dependència mesures judicials, la lluita contra l’empobriment energètic, l’Atenció als migrants o els centres d’Estimulació Primerenca i d’Alzheimer.

No obstant, però, la partida a la que més diners es destinen i major increment ha sofert en els últims anys és la destinada als Serveis Socials Generals que cobreixen aspectes com el personal, les emergències i ajudes individuals, els programes de prevenció, els Serveis d’Ajuda a Domicili o els Programes d’Informació i assessorament. Si en 2015 les ajudes en aquest aspecte eren de 114.500, en l’any 2018 l’Ajuntament de Xàtiva ha rebut un total de 467.790 euros. El canvi més substancial es va produir de 2016 a 2017 quan es va passar de 164.000 a 414.370 euros, el que va suposar un increment del 152%.

Aquest augment significatiu en l’any 2017 va permetre la contractació de cinc treballadors socials, dos psicòlegs, 3 educadors i 2 persones de suport administratiu, consolidant-se en aquest 2018 amb la contractació d’un tècnic assessor jurídic-jurista.

A més a més cal recordar que la Generalitat Valenciana també paga la Renta Garantida de Ciutadania, a partir d’ara la Renda Valenciana d’Inclusió.

«El finançament de la Generalitat permet consolidar un equip de treball que junt al personal propi de l’Ajuntament conforma una plantilla de 30 professionals amb els quals s’atenen els Centres d’Alzheimer i Estimulació Primerenca, amb una atenció adequada i disminuint el temps d’espera per a ser atès. A més a més s’ha posat al dia la Dependència i ens permet fer accions i intervencions directes així com programes de prevenció amb menors, joves i personal de risc», ha manifestat la regidora de Benestar Social, Xelo Angulo.

No hay comentarios

Dejar respuesta