La Generalitat publica les 22 convocatòries de l’oferta d’ocupació pública de 2022 amb 353 places de torn lliure

Es convoquen processos selectius per a 14 categories professionals en què es reservarà un 10 % per a persones amb diversitat funcional

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les 22 convocatòries corresponents a l’oferta d’ocupació pública (OPE) de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat amb un total de 588 places. D’aquestes, 353 corresponen al torn lliure, és a dir, el sistema selectiu serà d’oposició, sense fase de concurs, i 235 places són per a la promoció interna, en què sí que es preveu el sistema de concurs oposició. 

L’OPE 2022 preveu convocatòries per a 14 categories professionals. Les més nombroses respecte al nombre de places ofertes són les del Cos Superior Tècnic d’Administració General, amb 144 places; el Cos Superior Tècnic d’Enginyeria Informàtica de l’Administració General, amb 122 places; i el Cos Administratiu de la Generalitat, amb 101. No obstant això, també s’ofereixen llocs d’advocats, interventors, enginyers, arquitectes, psicòlegs, arquitectes i agents mediambientals.

Així mateix, en l’OPE 2022 es reserva un 10 per cent de la totalitat de les places (59) perquè siguen cobertes per persones amb diversitat funcional. La previsió de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública és que els exàmens corresponents a aquestes convocatòries se celebren entre gener i febrer de 2023.

Es tracta de la primera oferta d’ocupació pública després de l’aprovació de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la funció pública valenciana i, per tant, incorpora novetats importants en el procés de selecció. Entre aquestes, destaca que el 60 per cent de les places seran mitjançant un sistema d’oposició lliure, en què solament es tindran en compte els coneixements dels aspirants. A més, en aquesta OPE també es posarà en marxa, en alguns cossos, el nou model de selecció de personal, amb una fase de pràctiques remunerades. 

A més, la Generalitat valenciana convocarà el programa de beques 700, perquè 350 joves opositors a la Funció Pública perceben una ajuda de 700 euros al mes durant un any per a poder fer front a les despeses de preparar aquest tipus de proves.

No hay comentarios

Dejar respuesta