La Generalitat llança 7 milions d’ajudes per al sector de l’artesania i festes tradicionals

Junt amb les ajudes locals anunciades, els artistes fallers, pirotècnics i indumentaristes de Xàtiva podran rebre fins a un total de 9.000 euros

La Generalitat Valenciana ha publicat aquest dimecres al DOGV el decret amb les mesures extraordinàries per a pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector de l’artesania tradicional, amb una inversió que arribarà fins als 7 milions d’euros.

La pandèmia va suposar la suspensió de totes les festes populars al territori valencià, incloses les falles, el que ha afectat molt significativament a les empreses artesanes que es dediquen a elaborar productes relacionats amb el món de les festes populars, junt amb la realitat d’un futur incert sobre la pervivència d’alguns dels oficis tradicionals artesans. Aquestes subvencions directes als artesans, artesanes i pimes artesanes valencianes dotaran a aquestes empreses, que han vist reduïts els seus ingressos considerablement per estar la seua activitat directament relacionada amb la celebració de les festes populars suspeses per la crisi sanitària, dels recursos econòmics necessaris per a aconseguir la liquiditat necessària i garantir la seua supervivència.

Aquestes ajudes, concedides per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, tenen una dotació total de 7 milions d’euros i la quantia per a cada beneficiari que complisca els requisits exigits serà d’un import màxim de 7.000 euros.

En aquest sentit, podran ser beneficiaris els artesans en possessió del document de qualificació artesana expedit per la Generalitat o un document equivalent de l’administració pública que acredite la seua condició, a més d’altres disposicions necessàries com ara exercir la seua activitat a la Comunitat Valenciana almenys des de març de 2020, haver patit una reducció d’almenys el 30% dels ingressos en l’exercici 2020 respecte al 2019 i no estar incursos en prohibicions per obtenir la condició de beneficiari.

Entre els oficis que es poden acollir a aquestes ajudes es troben els artistes fallers, pirotècnics, sastres, modistes a mida, brodadors, argenters, floristes artesans, sabaters, ventallers, orfebres o espardenyers, entre d’altres.

Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica de l’1 al 15 de març, a través del procediment habilitat a la web http://sede.gva.es. Serà necessari disposar de signatura electrònica avançada.

Ajudes compatibles

Aquestes ajudes llançades a través del Pla Resistir són compatibles amb les ajudes procedents d’altres administracions, per tant es podran complementar amb els 2.000 euros que poden rebre els artistes fallers, indumentaristes i pirotècnics de Xàtiva a través de les ajudes municipals.

Aquestes ajudes es poden sol·licitar des d’aquesta setmana a través de la seu electrònica municipal (www.xativa.sedelectronica.es), i les bases es poden consultar a la pàgina web reactivemxativa.com. Cal recordar que les ajudes autonòmiques s’hauran de sol·licitar a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, en el termini abans esmentat.

No hay comentarios

Dejar respuesta

19 − 17 =