La Generalitat designa a Xàtiva com un dels cinc punts de repartiment de material de protecció

L’Ajuntament ha encomanat 20.000 mascaretes que ja s’han començat a repartir, a més d’altres materials com pantalles de protecció

 La Generalitat Valenciana ha designat a Xàtiva com a un dels cinc punts de repartiment de material de protecció i seguretat tant per als cossos de seguretat com per als departaments de Benestar Social en la província de València. En concret, Xàtiva gestiona el repartiment de mascaretes, gels i guants per als Serveis Socials de municipis de la Costera i de la Canal de Navarrés; mentre que la Policia Local de Xàtiva distribueix també materials a diferents localitats de les comarques de la Costera, la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés i la Ribera Alta.

A més d’aquest material sanitari enviat per la Conselleria, del qual també disposaran els professionals de Xàtiva, cal destacar el repartiment de diferents materials per part de l’Ajuntament. En concret, s’han encomanat 20.000 mascaretes no homologades de les quals ja s’han repartit més de 2.500 entre usuaris de residències, cuidadors no professionals i comerços de la ciutat.

D’altra banda, s’han adquirit 500 pantalles de protecció facial per als sanitaris de les quals ja s’han repartit vora 300. En aquest sentit, 7 makers imprimeixen contínuament a través de les seues impressores digitals 3D per tal de continuar servint aquestes pantalles.

A més a més, també s’ha fet entrega als centres sanitaris de 104 ulleres de busseig, i s’han donat alhora 600 equips de protecció, 70 impermeables i 600 bates d’un sol ús. A més a més, a nivell municipal, els treballadors es troben assortits d’equips de protecció individual (EPI) per part de recursos humans i el servei de prevenció de riscs laborals.


En Castellà:

La Generalitat Valenciana designa Xàtiva como uno de los cinco puntos de reparto de material de protección de la provincia de València

El Ayuntamiento ha pedido 20.000 mascarillas que ya se han empezado a repartir, además de otros materiales como pantallas de protección

La Generalitat Valenciana ha designado a Xàtiva como uno de los cinco puntos de reparto de material de protección y seguridad tanto para los cuerpos de seguridad como para los departamentos de Bienestar Social en la provincia de València. En concreto, Xàtiva gestiona el reparto de mascarillas, geles y guantes para los Servicios Sociales de municipios de la Costera y de la Canal de Navarrés; mientras que la Policía Local de Xàtiva distribuye también materiales a diferentes localidades de las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta.

Además de este material sanitario enviado por la Consellería, del cual también dispondrán los profesionales de Xàtiva, hay que destacar el reparto de diferentes materiales por parte del Ayuntamiento. En concreto, se ha realizado un pedido de 20.000 mascarillas no homologadas de las cuales ya se han repartido más de 2.500 entre usuarios de residencias, cuidadores no profesionales y comercios de la ciudad.

Por otro lado, se han adquirido 500 pantallas de protección facial para los sanitarios de las cuales ya se han repartido cerca de 300. En este sentido, 7 makers imprimen continuamente a través de sus impresoras digitales 3D para continuar sirviendo estas pantallas.

Además, también se ha hecho entrega en los centros sanitarios de 104 gafas de buceo, y se han dado a la vez 600 equipos de protección, 70 impermeables y 600 batas desechables. Además, a nivel municipal, los trabajadores se encuentran surtidos de equipos de protección individual (EPI) por parte de recursos humanos y el servicio de prevención de riesgos laborales.

No hay comentarios

Dejar respuesta