La Generalitat accepta la cessió gratuïta d’un immoble a Barxeta per a destinar-lo a la EDAR

– L’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta d’una parcel·la en la partida Anouher o Beata de Barxeta, per a destinar-la a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’aquesta localitat.

El passat 4 de febrer de 2021 el consistori de Barxeta va aprovar la cessió d’una parcel·la de 2.576 m2 de superfície per a destinar-la a regularitzar la situació patrimonial de la EDAR d’aquest municipi. Així mateix, l’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa.

L’Ajuntament de Barxeta assumeix el compromís de procedir a l’eliminació de qualsevol obstacle que puga impedir o dificultar l’execució del projecte, així com dotar al terreny de la urbanització necessària perquè adquirisca la condició de solar.

L’immoble acceptat s’incorporarà a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic hidràulic i adscrit a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

En cas d’incompliment de les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata de l’immoble a la corporació local i es donarà de baixa l’espai de l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × 2 =