La Fundació Campus Ontinyent obri el termini per adherir-se a les beques per a graduats universitaris

La Fundació Campus Ontinyent ha obert ja el termini per sol·licitar adherir-se al seu nou programa de beques per a titulats universitaris de la Fundació. Es tracta d’un total de 6 beques de 900 hores cadascuna, 3 per als graduats en Magisteri Infantil i altres 3 per als graus vinculats a la Facultat d’Economia, sent imprescindible haver cursat el 50% dels crèdits al Campus d’Ontinyent per a accedir a les mateixes.

“És una nova mostra de que estudiar al nostre Campus té avantatges”, explicava el President de la Fundació Campus Ontinyent i Alcalde de la Ciutat, Jorge Rodríguez, qui destacava “la necessitat de plantejar iniciatives que aporten estímul i il·lusió als nostres estudiants, com aquesta que compta amb el recolzament de l’Ajuntament d’Ontinyent, la Universitat de València i Caixa Ontinyent, que posen en marxa aquest programa a través de la Fundació”, explicava.

Les bases contemplen com a requisits imprescindibles estar en possessió del títol de llicenciat, diplomat o de grau, sense que hagen transcorregut més de 5 anys de la seua obtenció; estar en possessió del Grau Superior o Mitjà de Coneixement del Valencià, i trobar-se desocupat. Complits estos requisits, els candidats i candidates es sotmetran a una baremació que tindrà com a aspecte més valorat la nota mitjana de l’expedient acadèmic, però que també sospesarà altres aspectes com la formació complementària en matèries directament relacionades amb la convocatòria, el nivell Superior de Coneixements del Valencià, el coneixement acreditat de llengües de la Unió Europea o una entrevista.

El termini per a la presentació de sol·licituds que s’obri ara acabarà el proper 29 de juliol de 2016,  havent de presentar els sol·licitants una instància en model normalitzat, que es pot descarregar des de les webs www.fundaciocampusontinyent.es, www.ontinyent.es, i www.uv.es/ontinyent, on es pot accedir a les bases i ampliar la informació. Esta instància s’haurà de presentar en la seu de la Fundació Campus Ontinyent al carrer Gomis, 3.

La dotació econòmica de cadascuna de les beques serà de 4.500 euros bruts. Esta quantitat s’abonarà en concepte d’ajuda econòmica. La comissió avaluadora, formada per representants de la Fundació Campus Ontinyent, la Universitat de València, i Caixa Ontinyent, farà públic el resultat provisional el dia 19 de setembre i el definitiu el dia 23 setembre de 2016.

No hay comentarios

Dejar respuesta