La Font abaratirà l’aigua a més de mil habitatges en 2017

La Font de la Figuera abaratirà l’aigua a més de 1.000 habitatges amb major control del consum de l’aigua a partir de 2017. I és que l’Ajuntament  vol millorar el control i la gestió del Cicle Integral de l’aigua.

Tal i com ha manifestat la regidora d’abastiments, Ibana Tormo, «la millora de la gestió de l’aigua potable no és una tasca fàcil, ni ràpida ni vistosa, ja que requereix donar xicotets passos i invertir recursos que només es veuran reflectits a llarg termini».

En aquest sentit, l’alcalde, Vicent Muñoz, també ha afirmat els avantatges que suposarà per a les famílies, ja que en introduir els trams per consum, “suposaria l’abaratiment per a més de 1.000 habitatges, fomentant alhora un consum responsable. S’incentivarà l’estalvi i la millora de l’equitat, ja que l’aigua és un recurs escàs i amb un cost elevat de manteniment».

La nova ordenança fiscal va encaminada a millorar aquest repartiment de la càrrega econòmica, així la taxa es calcularà en proporció a trams de consum, de tal manera que es reduirà en aquells que menys consumeixen, que suposa un benefici en més d’un 70% dels domicilis respecte l’any anterior, es mantindrà en els trams mitjans i s’augmentarà en els trams de més consum.

També es planteja la substitució dels comptadors pels nous de lectura digital a càrrec del manteniment i la sectorització de la xarxa d’aigua potable per millorar la localització de fuites i anomalies.

De fet, ja s’ha redactat i implementat un protocol d’autocontrol de la qualitat d’aigua, i també s’han redactat unes noves ordenances d’aigua potable i clavegueram.

No hay comentarios

Dejar respuesta