La Comissió Territorial d’Urbanisme de València aprova el PGOU de l’Alcúdia de Crespins

És una fita important, ja que després de 20 anys de tramitació el document  facilita el creixement urbanístic, així com el futur del poble

L’Alcúdia de Crespins.-20.03.2023.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Valencia va aprovar dimecres passat de forma definitiva el Pla general d’Ordenació Urbana de l’Alcúdia de Crespins, a proposta del Ple de l’Ajuntament. Després d’un procediment iniciat l’any 2003 i amb més de 20 anys de tramitació en els quals l’Ajuntament ha hagut d’adaptar-se a diferents legislacions, finalment s’ha arribat a aquest bon final.

Per a Pepe Garrigós, alcalde de l’Alcúdia de Crespins, aquesta és una fita important amb la qual es facilita «el creixement urbanístic i el futur del poble» i suposa en definitiva «una nova normativa urbanística actualitzada a les exigències actuals i que dissenya l’Alcúdia de Crespins del futur d’una forma sostenible i que millorarà la qualitat de vida de la ciutadania, fent viable així mateix el creixement industrial del poble».

Unes paraules que comparteix el vicealcalde, Roberto Granero qui ha subratllat que es tracta d’una magnífica notícia que culmina el treball de molts anys enrere. Amb l’aprovació del PGOU definim el present i futur no tan sols urbanístic sinó el model de poble que volem».

Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Jordi Caparrós, ha explicat que aquesta notícia aplega «després d’uns mesos d’un rellevant treball de l’oficina tècnica municipal i dels tècnics redactors del Pla, a l’efecte de complir amb les exigències imposades per diverses administracions amb competències afectades pel Pla. Amb tot, únicament restarà per aprovar «el catàleg de proteccions patrimonials, el qual no havia donat temps a ser informat pel departament corresponent de la Conselleria de Cultura».

Pel que fa als punts principals del nou PGOU, en aquest s’aprova una ampliació del polígon industrial, que es podrà fer conjuntament o en tres fases, segons les necessitats de sòl industrial. El que facilitarà la implantació d’empreses i creació de nous llocs de treball.

A més a més, es protegeix el riu Sants com a Zona Humida, de la qual es preservaran els seus valors i es farà accessible per a una utilització ciutadana de l’espai compatible amb els valors ambientals reconeguts.

En el Pla també es preveuen les dotacions públiques (zones verdes, aparcaments, parcel·les educatives) necessàries perquè el futur creixement de la població compte amb tots els serveis necessaris per a una adequada qualitat de vida.

Així mateix, es dissenyen unitats d’execució al Riu Nou, Batà i la Zona de l’estació per a facilitar la culminació del nucli urbà, fent les obres d’urbanització necessàries per a obtenir les dotacions viàries, zones verdes i equipaments que falten per executar, permetent així la construcció de noves habitatges.

En últim lloc, es delimiten els sectors de minimització d’impacte territorial, a l’efecte de permetre que les edificacions al sòl no urbanitzable, al marge de la disciplina urbanística acabada abans del 20 d’agost de 2014, pugen dotar-se de clavegueram, i accés per als vianants al vial d’accés, perquè a eixa forma puguen aconseguir llicència d’ocupació i una plena legalitat.

No hay comentarios

Dejar respuesta