La Comissió Socio-Cultural de Xàtiva debatrà hui la primera ordenança municipal que regularà la Fira del Bestiar

La Comissió Socio-Cultural, que se celebrarà hui dimecres a l’Ajuntament de Xàtiva, debatrà per primera vegada una normativa que regule la Fira del Bestiar sent la primera vegada en la història que es redacta una ordenança municipal que aborda aquesta matèria.
En la regulació d’aquesta ordenança municipal es buscarà, entre altres coses, facilitar als ramaders i intermediaris les operacions amb agilitat i transparència, l’oferiment d’instal·lacions higièniques i adequades per a l’estància dels animals i especialment el garantiment del seu control sanitari i del compliment de la legislació vigent en matèria de benestar animal.

El document a debatre consta de fins a 23 articles i d’un títol referent a les infraccions i al règim sancionador. Entre tots ells, destaca l’article 12, que fa referència al benestar dels animals durant la Fira.

Pel que fa a les infraccions, es consideraran molt greus una pertorbació rellevant de la convivència, el deteriorament d’espais públics, la falta de col·laboració amb les autoritats sanitàries o la reincidència en dos o més faltes greus. Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de fins a 750 euros, les greus fins a 1.500 i les molt greus poden arribar als 3.000 euros.

El document recull també altres aspectes com la data de celebració de cada any, que serà del 15 al 17 d’agost, i el seu horari (des de les 7 del matí fins les 22:30 hores), la documentació a aportar i la recepció del bestiar, l’estància i l’alimentació, l’atenció sanitària, la desinfecció de vehicles, els drets i deures dels usuaris o l’evacuació dels residus.

No hay comentarios

Dejar respuesta