La comissió de seguiment del protocol municipal contra la violència de gènere es reuneix a Xàtiva

Durant la reunió eva tractartambé l’elaboració del nou Pla Municipal contra la Violència de Gènere

Xàtiva,24d’octubre de 2023.- El passat divendres va tindre lloc a l’Ajuntament de Xàtiva una reunió de la comissió de seguiment del protocol municipal contra la violència de gènere, en la qual va participar com a presidenta la regidora de Dona i Igualtat Amor Amorós i personal del departament municipal.

Aquesta comissió s’encarrega de fomentar la participació i la col·laboració entre els diferents agents, serveis i recursos que treballen en l’acompanyament de les dones que estan patint violència de gènere i també posa de manifest quins són els protocols en cadascun dels recursos per a detectar una possible violència masclista.

La reunió tenia l’objectiu d’impulsar, fer el seguiment i avaluar les accions contra la violència masclista que s’estan duent a terme tant a Xàtiva com des de la Generalitat Valenciana. En la mateixa, a més de l’avaluació i el seguiment d’aquest protocol, també es va abordar el disseny i elaboració del nou Pla Municipal contra la Violència de Gènere i es van posar damunt la taula els diferents protocols que hi ha tant a Sanitat, com a la Casa de les Dones o a Casa Rural 24h per poder detectar casos.

«Des de l’Ajuntament de Xàtiva creguem que és molt necessari una detecció precoç i una intervenció i acompanyament, sempre amb el consentiment de la víctima, però a més coordinada amb els diferents recursos», ha indicat la regidora de Dona i Igualtat Amor Amorós, qui ha incidit en què «les dades demostren que cal seguir invertint en polítiques d’igualtat i contra la violència masclista».

Cal recordar que la Policia Local de Xàtiva forma part de la xarxa Viogen des de l’any 2018, comptant així amb informació exhaustiva dels casos relacionats amb la violència de gènere i realitzant un acompanyament a les víctimes d’aquest tipus de delictes. Viogen és un sistema vigent a tot el territori nacional i pensat per a aglutinar i coordinar diferents institucions públiques amb competències en matèria de violència de gènere, amb informació d’interès que es considera necessària per tal de fer prediccions de risc, seguiment i protecció a les víctimes.

A la reunió també han assistit membres dels diferents Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i de la pròpia Policia Local de Xàtiva, la magistrada de violència de gènere del jutjat d’Alzira, personal dels departaments municipals de Sanitat, Educació i Serveis Socials; personal de Salut Pública, l’Oficina de Víctimes del Delicte i personal del Centre Rural Dona, de la Casa de les Dones, del PEF (Punt d’Encontre Familiar), de l’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA) i Xateba.

No hay comentarios

Dejar respuesta