Joves socialistes amb Roger presenten la plataforma «Roger al teu WhatsApp»

Per accedir a aquesta plataforma s’ha d’enviar un WhatsApp indicant el nom al 627 119 134

L’alcalde Roger Cerdà va presentar ahir, junt amb joves de la ciutat, la plataforma «Roger al teu WhatsApp» a través de la qual Cerdà vol apropar la seua relació amb la ciutadania enviant-lis de primera mà tota la informació, accions i propostes que l’envolten. Aquesta plataforma està enfocada a tota la ciutadania de Xàtiva i la persona usuària podrà demanar la seua baixa quan ho desitge.

Per a sumar-se a aquesta plataforma, qualsevol ciutadana o ciutadà de Xàtiva ha d’enviar un WhatsApp indicant el seu nom al número de telèfon 627 119 134. S’aconsella que prèviament es guarde el número de telèfon a l’agenda de contactes.

Durant la presentació, Cerdà i les i els joves varen mantenir una conversa informal on es van intercanviar les diferents opinions respecte a aquesta nova via de comunicació a través de WhatsApp, així com a l’evolució de les polítiques juvenils dutes a terme i el progrés de la ciutat durant la present legislatura. Les i els joves mostraren la seua gran acceptació de la nova plataforma i plasmaren la seua satisfacció tant per la proximitat de Cerdà com per les polítiques realitzades aquests anys. Per la seua banda, Cerdà va incidir en «la importància que hi ha d’haver sempre per estar al costat de la ciutadania. De rebre i donar informació d’una manera pròxima, ja que al final totes i tots convivim a la mateixa ciutat. Som veïnes i veïns, amigues i amics, familiars, etc.». Al respecte va declarar que «aquests 4 anys s’ha fet, com no podia ser d’altra manera, un gran esforç per estar pròxims a la ciutadania. En tot moment hi ha que adaptar-se per estar a prop, i un clar exemple és la presentació d’aquest número de WhatsApp».


En Castellà:

Se presenta “Roger en tu WhatsApp”

Para acceder a esta plataforma se tiene que enviar un WhatsApp indicando el nombre al 627 119 134

El alcalde Roger Cerdà presentó ayer, junto con jóvenes de la ciudad, la plataforma «Roger en tu WhatsApp» a través de la cual Cerdà quiere acercar su relación con la ciudadanía enviándoles de primera mano toda la información, acciones y propuestas que lo rodean. Esta plataforma está enfocada a toda la ciudadanía de Xàtiva y la persona usuaria podrá pedir su baja cuando lo desee.

Para sumarse a esta plataforma, cualquier ciudadana o ciudadano de Xàtiva tiene que enviar un WhatsApp indicando su nombre al número de teléfono 627 119 134. Se aconseja que previamente se guarde el número de teléfono en la agenda de contactos.

Durante la presentación, Cerdà y las y los jóvenes mantuvieron una conversación informal donde se intercambiaron las diferentes opiniones respecto a este nuevo cauce de comunicación a través de WhatsApp, así como a la evolución de las políticas juveniles llevadas a cabo y el progreso de la ciudad durante la presente legislatura. Las y los jóvenes mostraron su gran aceptación de la nueva plataforma y plasmaron su satisfacción tanto por la proximidad de Cerdà como por las políticas realizadas estos años. Por su parte, Cerdà incidió en «la importancia que hay de haber siempre para estar junto a la ciudadanía. De recibir y dar información de una manera próxima, puesto que al final todas y todos convivimos en la misma ciudad. Somos vecinas y vecinos, amigas y amigos, familiares, etc.». Al respeto declaró que «estos 4 años se ha hecho, como no podía ser de otra manera, un gran esfuerzo para estar próximos a la ciudadanía. En todo momento hay que adaptarse para estar cerca, y un claro ejemplo es la presentación de este número de WhatsApp».

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos × 5 =