Iniciativa Cívica qüestiona la ubicació del museu de MontSant

Des d’Iniciativa Cívica, expliquen, que “no es fa cap judici negatiu sobre les qualitats artístiques de la col·lecció d’art que pretendria exhibir-se, sinò que, qüestionem en el lloc escollit per a la seua ubicació per les següents raons”.

Tota La Serra del Castell de Xàtiva, des de l’Ombria a la Solana, des de la Penya Roja fins a Vernissa, constitueix un patrimoni i una memòria col.lectiva d’una qualitat visual i paisatgista molt important, si més no, per als xativins. Dins l’àrea es recull una especial combinació de distints elements protegits legalment del nostre patrimoni comú, tant els de caràcter mediambiental, com per la seua abundant riquesa monumental, etnològica i històrica, que tot plegat, fan del conjunt de La Serra del Castell de Xàtiva un espai d’una qualitat singular i d’un valor multidisciplinari quasi excepcional.

La proposta realitzada per la mercantil per a la instal·lació de la seua col·lecció d’art no ofereix cap obligació o certesa per a la ciutat i òbvia la participació essencial que haurien de tenir els nostres representants polítics dins un projecte d’aquestes característiques.

En altre ordre de coses, des de Iniciativa Cívica donen algunes alternatives com “projectar una actuació que tinga un impacte directe en el Centre Històric de Xàtiva i en la ciutat de manera global, que permeta recuperar el seu patrimoni històric i alhora puga ser un revulsiu econòmic a través d’una actuació de transformació urbana que possibilite traure al Monestir de Santa Clara, situal al vell mig de la ciutat, del seu penós i lamentable ostracisme”.

També apunten “la possibilitat de crear una fundació entre l’entitat financera propietària de l’immoble, l’empresa propietària de la col.lecció d’art contemporani i l’Ajuntament de Xàtiva, podria ser un camí molt adequat per a conjugar els interessos i les oportunitats per a totes les parts afectades, sense suspicàcies”.

Finalment consideren “la declaració del Paratge Natural Municipal “Serra del Castell de Xàtiva”, possibilitant així que s’obriguen altres vies per a la creació de valor i riquesa mitjançant l’explotació sostenible dels nostres recursos medioambientals, històrics i culturals. El reconeixement d’un patrimoni comú per a ser gaudit per totssense cap distinció”.

No hay comentarios

Dejar respuesta