Iniciativa Cívica per Centre Històric de Xàtiva eleva a queixa la greu situació de la torre de Santa Tecla

Després de no rebre contestació a anteriors escrits dirigits a la Generalitat i a l’Ajuntament

L’associació Iniciativa Cívica per la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva eleva una queixa al Síndic de Greuges sobre la torre de Santa Tecla

L’associació cultural Iniciativa per la Recuperació del centre històric de Xàtiva, ha presentat en el mes d’octubre un escrit davant el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en relació amb la situació de la torre de Santa Tecla, transcorreguts 21 mesos des del primer escrit presentat a la Generalitat i 8 mesos des del segon escrit presentat, també a l’Ajuntament de Xàtiva, sense rebre contestació a la petició sobre la protecció legal i el greu estat de deteriorament d’este monument històric.

El passat 28 de desembre del 2016 l’associació va presentar un escrit en el registre de l’Ajuntament de Xàtiva, dirigit a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana en què sol·licitava la declaració de Bé d’Interés Cultural (BIC), o de Bé de Rellevància Local (BRL) de tres cases palau del centre històric de la ciutat i, en el mateix escrit, se sol·licitava, a més, que vist l’estat de degradació que presentava la torre de Santa Tecla i considerant que es tracta d’un BIC -donada la seua pertinença al sistema d’arquitectura militar defensiva com a torrassa de la muralla de ponent de Xàtiva, foren exercides les competències necessàries per a la restauració del monument.

Posteriorment, el 24 de febrer del 2018, després d’haver rebut contestació expressa referida a la sol·licitud de declaració com BIC o BRL de les tres cases palau, però no respecte a la situació de la torre de Santa Tecla, es va presentar un nou escrit, dirigit a la Generalitat i a l’Ajuntament de Xàtiva, en el que se sol·licitava fora corregit l’error o confusió que generava que la torre es trobara inscrita en la secció 2a de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià com BRL i que es dugueren a terme les accions necessàries perquè la torre quedara clara i degudament registrada en l’esmentat inventari, dins de la seua secció 1a, com BIC, al tractar-se d’una torre de les muralles de Xàtiva, i instant-se novament que es protegira i actuara per a solucionar la seua degradació

Transcorreguts tots estos mesos sense rebre resposta expressa, ni per part de la Generalitat, ni per part de l’Ajuntament, l’associació Iniciativa Cívica per la Recuperació del Centre Històrica de Xàtiva ha sol·licitat al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana adjuntant a més un fragment d’un pla de 1839 de la construcció i la fotografia en què s’aprecia el seu preocupant estat actual, que inste a estes dos administracions a donar una resposta expressa sobre el fons de la situació que específicament es planteja, en relació amb la naturalesa de la protecció, i sobre l’estat de degradació de la torre de Santa Tecla.

No hay comentarios

Dejar respuesta