El II Pla d’Ocupació de Canals treballa en la millora del carrer Sant Antoni

L’ampliació, l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la renovació del paviment i de l’aigua potable són les accions que estan duent-se a terme al carrer Sant Antoni per part de les 4 persones que, amb fons del Pla d’Ocupació i de l’Ajuntament, estan contractades per a 6 mesos per tal de realitzar aquestes tasques junt amb personal de la Brigada d’Obres i Serveis.

“És molt satisfactori veure com un programa d’ocupació finançat 100% per fons municipals no solament dóna treball sinó que a més millora i amplia voreres que ho requerien fa temps”, ha apuntat l’alcalde del municipi i regidor de Promoció Socioeconòmica, Ricardo Requena, al respecte.

Renovació enllumenat

D’altra banda, l’Ajuntament ha renovat l’enllumenat públic a diverses zones del municipi. En primer lloc, s’han substituit les llums als carrers La Sénia, Curtidors i Cronista Pareja per nova lluminària led, amb millors avantatges i prestacions. També es durà a terme la mateixa acció a les pedanies d’Aiacor i Torre Cerdà a través de les inversions financerament sostenibles amb fons propis de l’Ajuntament.

Finalment, amb un pressupost de 34.600€ del Pla Provincial d’Obres i Servicis (PPOS), es canviaran pròximament totes les lluminàries i algunes columnes en l’avinguda Corts Valencianes per tal de donar un servei d’enllumenat òptim en aquesta zona.

Enllumenat Canals

No hay comentarios

Dejar respuesta

6 − 2 =