Genovés reobri els parcs infantils

Des del passat dilluns poden utilitzar-se els parcs infantils, aquestos són desinfectats tots els matins per personal municipal entre les 07.30 h i les 08.00 h per evitar el contagi de la COVID-19.

Els usuaris hauran de seguir les següents recomanacions:

• Mantenir en la mesura del possible la distància d’1,5 m entre xiquets i xiquetes que no siguen convivents o pertanyen al mateix grup. Els municipis valoraran la necessitat d’establir limitació d’aforament als parcs recreatius infantils per a assegurar la distància social d’1,5 m segons la mena d’instal·lació.

• Assegurar per part de pares, mares o tutors, higiene i desinfecció de mans dels xiquets i xiquetes usuaris freqüent, almenys a l’inici i al final del període de jocs mitjançant gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, degudament autoritzats i registrats, o d’una solució sabonosa.

• Fer ús de màscares higièniques pels xiquets i xiquetes majors de 6 anys en aquelles circumstàncies en les quals no es puga garantir la distància de, almenys, un metre i mig.

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres × uno =