Finalitza la formació en prevenció i emergències dels treballadors del Consistori xativí

La Casa de la Ciutat és el primer dels edificis municipals en tindre el pla d’emergències en marxa i els seus treballadors els primers en estar formats en prevenció.

Els cursos els han realitzat 36 persones seleccionades de la plantilla. Esta selecció s’ha fet a partir de criteris organitzatius. D’esta manera en totes les plantes de la Casa de la Ciutat hi ha personal instruït per formar part de l’equip de primera intervenció, encarregat de l’ús d’extintors o mànegues per apagar focs, de l’equip d’evacuació i alarma, encarregat de guiar la resta de treballadors cap a les eixides d’emergència, l’equip de primers auxilis i l’equip de desconnexió, format pels tècnics encarregats de desconnectar la xarxa i els sistemes elèctrics.

Estos equips, han rebut formació teòrica i pràctica basada en el protocol i les accions a seguir en cas d’emergència. La formació ha finalitzat amb un simulacre a la Casa de la Ciutat on les persones de l’equip d’emergència han funcionat segons el rol assignat.

Segons la regidora de Règim Interior, Empar Penadés “és sorprenent que cap edifici municipal comptara amb un pla d’emergències. El nostre propòsit és enllestir-los tots, al voltant d’una vintena, però és un procediment que requereix de temps i inversió. El pròxim a posar en marxa serà el de la Biblioteca Municipal”.

No hay comentarios

Dejar respuesta