Els veïns de Bixquert es queden sense el servei postal de correspondència

L’Alcalde de Xàtiva ha ordenat, segons ha informat Xàtiva Unida, la devolució de les subvencions per un import de 46.000 euros.

Mitjançant Resolució d’Alcaldia de 24 de febrer s’ha ordenat la devolució a favor de la Diputació de València de les subvencions del Pla provincial d’Obres i Serveis 2017 de l’obertura del vial nord de la Ciutat de l’Esport, del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 2017 i del Pla provincial d’Obres i Serveis 2017 d’instal·lació de punts de correspondència en la zona de Bixquert, totes elles per obra no executada.

Els veïns de Bixquert es queden sense el servei postal de correspondència. L’edificació per incloure fins a 648 bústies estava previst que se situara a 20 metres de la carretera CV-620 i a 10 de la reguarda de la Policia Local en el disseminat residencial. Tot i que era una demanda de l’associació i el projecte ja estava fet, els veïns de Bixquert hauran de continuar pagant-se un apartat de correus o inscriure com a direcció legal el domicili d’algun familiar a Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta