Els estudiants de Xàtiva ja poden sol·licitar les ajudes al transport universitari

Els estudiants universitaris disposen de 30 dies per sol·licitar les ajudes al transport convocada per l’Ajuntament de Xàtiva.


A la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva s’han publicat les bases per accedir a les beques de transport universitari. L’objecte d’aquestes bases està en la promoció d’una finalitat pública com és la formació entre els estudiants universitaris de grau, de formació professional de grau superior o Música / Dansa de Grau Superior, residents a Xàtiva, que hagin de desplaçar-se fos del terme municipal de Xàtiva per dur a terme els seus estudis, a través de la concessió de beques per al finançament del cost del desplaçament.

Es van a destinar 50.000€. No hi ha un nombre màxim de beques a concedir. Podran ser beneficiaris d’aquestes beques els estudiants que tramiten la corresponent sol·licitud i que compleixin les condicions i els requisits següents: estar empadronats a Xàtiva de manera continuada, estar matriculat en formació professional de grau superior, estudis universitaris de grau o de música / dansa de grau superior durant el curs acadèmic 2016/2017, desplaçar-se al centre educatiu en transport públic, sempre que sigui possible i que la distància entre el campus universitari on se situï el centre universitari i la població o poblacions des de la qual es presti el servei de transport no serà inferior a 20 km ni superior a 90 km.

L’import màxim concedit a cada sol·licitant que compleixi els requisits serà de 400 euros. No podran optar a la convocatòria aquelles persones que tinguin alguna titulació universitària, que siguin beneficiaris d’altres beques de transport d’altres administracions o que pertanyin a unitats familiars amb una renda superior a 60.000 euros. La baremación dels candidats tindrà en compte criteris socials i acadèmics. El termini per presentar la sol·licitud es determinarà en la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP.

No hay comentarios

Dejar respuesta