Els col·legis de Xàtiva organitzen xarrades per tal de previndre el dolor d’esquena

El projecte «Fisioteràpia a l’escola» està impulsat pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana

El col·legi Taquígraf Martí va albergar aquest dimarts 28 de gener una xarrada de la campanya «Fisioteràpia a l’escola», impulsada per Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana, destinada a l’educació postural per tal de previndre les lesions d’esquena.

El taller, amb una durada d’uns 45 minuts, està destinat a alumnes de tercer i quart de Primària de qualsevol col·legi de la Comunitat Valenciana, i en ell es donen pautes que serveixen per evitar mals posturals mitjançant materials divulgatius que ajuden a aprendre a asseure’s correctament, a organitzar el pes o fins i tot a dormir bé. «Aquestes edats són les millors per a realitzar aquests tallers perquè les xiquetes i xiquets ja comencen a adquirir eixos mals posturals, i alhora són conscients de tot el que se’ls explica per a poder corregir-ho. A més a més, l’escola és el lloc idoni ja que és on passen la major part del dia i on s’adquireixen eixos mals hàbits», explica la fisioterapeuta encarregada de les xarrades, Roser Bel-lal Roldán.

Per la seua part, el regidor de Sanitat de Xàtiva, José Vicente Benavent, ha donat suport i ha agraït a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana «per ajudar-nos a constatar una realitat cada vegada més estesa, i és que en massa freqüència els xiquets van a les consultes sanitàries amb dolor d’esquena, en una època de la seua vida en la que eixa dolència hauria de ser molt insignificant estadísticament». De fet, s’ha constatat que les causes més importants per les quals es produeixen aquests mals són l’excessiu pes de les motxilles i les males postures preses a l’hora d’estudiar, així com l’excessiva freqüència d’ús de dispositius mòbils com ara mòbils, tabletes o videoconsoles.

«La prevenció és la millor manera d’evitar aquests símptomes i aquests tallers són una bona eina per evitar-los», ha afegit el regidor de Sanitat de Xàtiva, José Vicente Benavent.
La propera xarrada d’aquesta campanya tindrà lloc el proper 10 de febrer al col·legi Attilio Bruschetti, mentre que per a principis del mes de març està prevista una nova cita al col·legi Jacinto Castañeda.

Segons ha explicat la coordinadora del projecte i una de les seues impulsores, Vera Moltó, aquest projecte va nàixer l’any 2017 a Madrid i es va traslladar al Col·legi de Fisioterapeutes de València, estenent-se a les tres províncies valencianes. El passat any es van impartir aquests tallers en quasi dos-cents col·legis valencians. Per a demanar una d’aquestes xarrades, que són totalment gratuïtes, cal posar-se en contacte amb la seu del Col·legi de Fisioterapeutes a la província de València, per tal de concertar una data i aportar el nombre d’alumnes per a preparar el material.


En Castellà;

Los colegios de Xàtiva organizan charlas para prevenir el dolor de espalda

El proyecto «Fisioterapia en la escuela» está impulsado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana

El colegio Taquígrafo Martí albergó este martes 28 de enero una charla de la campaña «Fisioterapia en la escuela», impulsada por Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, destinada en la educación postural para prevenir las lesiones de espaldas.

El taller, con una duración de unos 45 minutos, está destinado al alumnado de tercero y cuarto de Primaria de cualquier colegio de la Comunidad Valenciana, y en él se dan pautas que sirven para evitar males posturales mediante materiales divulgativos que ayudan a aprender a sentarse correctamente, a organizar el peso o incluso a dormir bien. «Estas edades son las mejores para realizar estos talleres porque las niñas y niños ya empiezan a adquirir esos males posturales, y a la vez son conscientes de todo lo que se les explica para poder corregirlo. Además, la escuela es el lugar idóneo puesto que es donde pasan la mayor parte del día y donde se adquieren esos malos hábitos», explica la fisioterapeuta encargada de las charlas, Roser Bel-lal.

Por su parte, el concejal de Sanidad de Xàtiva, José Vicente Benavent, ha apoyado y ha agradecido al Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana «por ayudarnos a constatar una realidad cada vez más extendida, y es que con demasiada frecuencia los niños van a las consultas sanitarias con dolor de espalda, en una época de su vida en la que esa dolencia tendría que ser muy insignificante estadísticamente». De hecho, se ha constatado que las causas más importantes por las cuales se producen estos males son el excesivo peso de las mochilas y las malas posturas tomadas a la hora de estudiar, así como la excesiva frecuencia de uso de dispositivos móviles como por ejemplo móviles, tabletas o videoconsolas. «La prevención es la mejor manera de evitar estos síntomas y estos talleres son una buena herramienta para evitarlos», ha añadido el concejal de Sanidad de Xàtiva, José Vicente Benavent.


La próxima charla de esta campaña tendrá lugar el próximo 10 de febrero en el colegio Attilio Bruschetti, mientras que para principios del mes de marzo está prevista una nueva cita en el colegio Jacinto Castañeda.

Según ha explicado la coordinadora del proyecto y una de sus impulsoras, Vera Moltó, este proyecto nació en 2017 en Madrid y se trasladó al Colegio de Fisioterapeutas de València, extendiéndose a las tres provincias valencianas. El pasado año se impartieron estos talleres en casi doscientos colegios valencianos. Para pedir una de estas charlas, que son totalmente gratuitas, hay que posarse en contacto con la sede del Colegio de Fisioterapeutas en la provincia de València, para concertar una fecha y aportar el número de alumnos para preparar el material.

No hay comentarios

Dejar respuesta

18 + doce =