Els ajuntaments de La Costera valoren molt positivament la gestió de la Diputació

  • Una enquesta en la qual han participat més de 200 alcaldes i alcaldesses de la provincia, reflectix un elevat grau de satisfacció entre els ajuntaments de La Costera amb la institució en aspectes com l’autonomia municipal per a gestionar els fons rebuts, l’objectivitat a l’hora de repartir les ajudes i el suport durant la pandèmia
  • Més del 90% dels responsables municipals de la comarca consultats posen en valor el treball desenvolupat pel president Toni Gaspar, que rep una puntuació de 7’9 sobre 10

L’aposta decidida per la modernització i l’increment de l’autonomia municipal que ha desenvolupat la Diputació de València al llarg dels últims anys està tenint una resposta satisfactòria entre els ajuntaments de La Costera. Així es reflectix en una enquesta en la qual han participat més de 200 alcaldes i alcaldesses de tota la província, on els consistoris d’esta comarca han expressat majoritàriament un elevat grau de satisfacció amb la gestió realitzada per la corporació en diversos aspectes.

En concret, la valoració que els responsables dels municipis de La Costera donen al conjunt dels serveis prestats per la Diputació és de 8,1, front del 7,8 de mitjana provincial, amb més del 80% dels entrevistats qualificant entre notable i excel·lent.

Amb l’objectiu de conéixer de primera mà l’opinió dels alcaldes i alcaldesses valencians sobre les polítiques que està duent a terme la Diputació, i així poder treballar conjuntament per a planificar i recollir propostes de millora en els serveis que actualment presta este organisme, s’ha realitzat un qüestionari dirigit a tots els primers edils municipals de la província, que al cap i a la fi són els destinataris directes de la seua gestió.

Centrant-nos en les respostes aportades pels regidors de La Costera, destaca per damunt de totes elles l’ampli consens existent entre els ajuntaments sobre la importància i utilitat del paper que juga la Diputació en la gestió dels seus municipis, amb una puntuació de 4,5 sobre 5. Més d’un 90% d’ells qualifica de molt important o bastant important la funció que desenvolupa l’ens provincial. Es tracta del major percentatge aconseguit respecte de qüestionaris anteriors.

També sobreïx la valoració que fan els alcaldes i alcaldesses de La Costera respecte l’augment de l’autonomia que té cada municipi per a destinar els fons que reben de la Diputació. Així, nou de cada deu reconeixen l’aposta municipalista, impulsada durant esta legislatura, d’assignar més fons per a l’autonomia municipal, un dels senyals d’identitat de l’actual equip de govern que presidix Toni Gaspar. La puntuació aconseguida en este apartat és de 9,3 sobre 10, més de mig punt per damunt de la mitjana provincial.

Una altra de les categories millor valorades i que més ha millorat en comparació amb l’última enquesta és la percepció que tenen els ajuntaments de La Costera respecte de l’objectivitat dels criteris emprats per la institució a l’hora de repartir els recursos econòmics. La valoració en eixe sentit és de 8,6 sobre 10, notablement superior al 8 de mitjana que llança el resultat de tota la província, la qual cosa posa de manifest les millores realitzades a l’efecte en els últims anys.

Cal recordar que esta comarca ha rebut un total de 3,6 milions d’euros del Fons de Cooperació de 2021, als quals cal afegir els 9 milions d’euros del Pla d’Inversions 2020-2021.

Una de les novetats que ha inclòs el qüestionari ha sigut l’opinió sobre la capacitat de resposta que va tindre la Diputació durant la crisi provocada per la pandèmia de la Covid i, segons sembla en els resultats, una aclaparadora majoria (més del 80%) dels ajuntaments de La Costera es va sentir secundada des del primer moment per la corporació provincial, llançant una nota de 8,5 punts, també per damunt de la mitjana general. De fet, la Diputació va ser la primera institució que va fer arribar als municipis tant materials de protecció com recursos econòmics, en uns moments especialment complicats, sobretot per a les localitats més xicotetes.

Lideratge de Toni Gaspar

Per a finalitzar el qüestionari, s’ha volgut conéixer l’opinió dels màxims responsables municipals sobre el lideratge del president de la corporació. La figura del president Toni Gaspar ix reforçada com a impulsor de les principals polítiques que han desembocat en la millora de la percepció que tenen els ajuntaments sobre la gestió de la Diputació. D’esta manera, una majoria clara (76%) dels alcaldes i alcaldesses enquestats valoren la línia de treball del president de la Diputació en la modernització de la institució i suport a l’autonomia dels municipis entre el notable i l’excel·lent. La comarca de La Costera aprova àmpliament a Gaspar amb una nota mitjana de 7’9, tres dècimes per damunt de la mitjana de la província.

Treballant per a agilitar els tràmits

Les puntuacions menys elevades de l’enquesta fan referència a l’agilitat del funcionament de la Diputació en la tramitació dels diferents procediments que duen a terme els ajuntaments. A pesar que tres de cada quatre regidors es mostren d’acord que s’han reduït els tràmits burocràtics en les seues gestions amb esta administració, l’opinió estesa entre els enquestats és que encara queda treball per fer en eixe sentit.

Així mateix, referent a la disponibilitat i accés a les ajudes que posa la Diputació a la disposició dels ajuntaments, quasi un 70% dels responsables ho qualifica d’excel·lent o notable. No obstant això, sembla apuntar-se l’opinió, sobretot entre les localitats de menys de 2.000 habitants, que existix un buit temporal millorable entre la disponibilitat de recursos i el seu accés.

Precisament eixe és un dels aspectes en els quals més s’està esforçant l’actual equip de govern en el seu propòsit de modernitzar la institució i amb això agilitar tots els procediments. Donen mostra d’això les diferents mesures aprovades sobre el tema, com per exemple fer bianual el Pla d’Inversions o que cap pla de subvencions es puga presentar després del 30 de maig, amb la finalitat de donar temps als ajuntaments per a executar els seus projectes.

No hay comentarios

Dejar respuesta