El regidor de Sanitat assisteix a unes Jornades sobre Discapacitat Intel·lectual

El regidor de Sanitat assisteix a unes Jornades sobre Discapacitat Intel·lectual i Cures en la Vellesa

La trobada, destinada principalment al paper de les institucions, es desenvolupa a Salamanca entre hui dijous i demà divendres

El regidor de Sanitat de l’Ajuntament de Xàtiva, José Vicente Benavent, es troba a Salamanca participant de la Trobada sobre Discapacitat Intel·lectual i Cures en la Vellesa que té lloc entre hui dijous i demà divendres.

La cita, organitzada pel Ministeri de Sanitat i la Universitat de Salamanca, ha tractat aquest matí les Polítiques Socials sobre Discapacitat Intel·lectual i Cures en la Vellesa, amb la participació de la Secretària d’Estat de Serveis Socials del Ministeri de Sanitat, Ana Isabel Lima Fernández, i aquesta vesprada es parlarà de la problemàtica social i de la salut en el procés d’envelliment en la discapacitat intel·lectual. Per a la jornada de demà divendres, hi ha preparades sessions per a parlar de Programes per a la bona Vellesa per a persones amb discapacitat intel·lectual des del Tercer Sector, i de propostes d’Actuació.

En aquestes jornades participen professors universitaris, representants institucionals i directors de Centres especialitzats, així com responsables Tècnics i coordinadors de projectes relacionats amb el temes tractats.

«L’objectiu d’aquestes jornades és parlar de les noves tendències sobre el tractament per part de les institucions cap a les persones majors i amb discapacitat intel·lectual», ha destacat el regidor de Sanitat de Xàtiva José Vicente Benavent, qui ha afegit que la tendència actual és la no institucionalització. «El que es busca hui en dia és que aquestes persones estiguen a casa, amb el recolzament puntual de les institucions, pel que s’ha posat en marxa un programa anomenat ‘Quiero tener mis llaves’. En definitiva, les persones majors i amb discapacitat intel·lectual volen prendre decisions en aquelles zones de la societat en les que són protagonistes».

El regidor de Sanitat ha explicat també que actualment les relacions que es busquen per part de la gent major són intergeneracionals, i no entre iguals com ocorre a les institucions que treballen amb aquestes persones. «Està clar que aquesta nova perspectiva crearà polèmica entre els professionals amb treballs relacionats amb institucions destinades a la cura de gent major i amb discapacitat, però sembla que aquesta és la tendència de futur i hi ha que adaptar-se a les noves situacions socials», ha incidit Benavent.

Torna la Ruta Sana
D’altra banda, aquest dissabte 5 d’octubre comença una nova temporada de la Ruta Sana, que partirà a les 9 del matí front a l’Estació de Trens de Xàtiva. Es tracta d’una de les activitats vinculades a la Regidoria de Sanitat que compta amb un major nombre d’edicions i a més serà el punt de partida d’una sèrie d’activitats que estan preparant-se des de l’Àrea.
«L’exercici és la millor recepta per a estar sa, i activitats com aquesta permeten moure’s i estar en forma», ha destacat el regidor José Vicente Benavent, qui també ha assegurat que pròximament s’iniciaran una sèrie d’activitats destinades a les persones amb algun problema patològic.


En Castellà:

El regidor de Sanidad asiste a unas Jornadas sobre Discapacidad Intelectual y Cuidados en la Vejez

El encuentro, destinado principalmente al papel de las instituciones, se desarrolla en Salamanca entre hoy jueves y mañana viernes

El regidor de Sanidad del Ayuntamiento de Xàtiva, José Vicente Benavent, se encuentra en Salamanca participando en el Encuentro sobre Discapacidad Intelectual y Cuidados en la Vejez que tiene lugar entre hoy jueves y mañana viernes.


La cita, organizada por el Ministerio de Sanidad y la Universidad de Salamanca, ha tratado esta mañana las Políticas Sociales sobre Discapacidad Intelectual y Cuidados en la Vejez, con la participación de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Ana Isabel Lima Fernández, y esta tarde se hablará de la problemática social y de la salud en el proceso de envejecimiento en la discapacidad intelectual. Para la jornada de mañana viernes, hay preparadas sesiones para habla de Programas para la buena Vejez para personas con discapacidad intelectual desde el Tercer Sector, y de propuestas de Actuación.


En estas jornadas participan profesores universitarios, representantes institucionales y directores de Centros especializados, así como responsables Técnicos y coordinadores de proyectos relacionados con lo temas tratados.


«El objetivo de estas jornadas es hablar de las nuevas tendencias sobre el tratamiento por parte de las instituciones hacia las personas mayores y con discapacidad intelectual», ha destacado el regidor de Sanidad de Xàtiva José Vicente Benavent, quien ha añadido que la tendencia actual es la no institucionalización. «Lo que se busca hoy en día es que estas personas estén en casa, con el respaldo puntual de las instituciones, por lo que se ha puesto en marcha un programa llamado ‘Quiero tener mis llaves’. En definitiva, las personas mayores y con discapacidad intelectual quieren tomar decisiones en aquellas zonas de la sociedad en las que son protagonistas».


El regidor de Sanidad ha explicado también que actualmente las relaciones que se buscan por parte de la gente mayor son intergeneracionales, y no entre iguales como ocurre en las instituciones que trabajan con estas personas. «Está claro que esta nueva perspectiva creará polémica entre los profesionales con trabajos relacionados con instituciones destinadas a la cura de gente mayor y con discapacidad, pero parece que esta es la tendencia de futuro y hay que adaptarse a las nuevas situaciones sociales», ha incidido Benavent.

Vuelve la Ruta Sana

Por otro lado, este sábado 5 de octubre empieza una nueva temporada de la Ruta Sana, que partirá a las 9 de la mañana frente a la Estación de Trenes de Xàtiva. Se trata de una de las actividades vinculadas a la Concejalía de Sanidad que cuenta con un mayor número de ediciones y además será el punto de partida de una serie de actividades que están preparándose desde el área.


«El ejercicio es la mejor receta para estar sano, y actividades como esta permiten moverse y estar en forma», ha destacado el regidor José Vicente Benavent, quien también ha asegurado que próximamente se iniciarán una serie de actividades destinadas a las personas con algún problema patológico.

No hay comentarios

Dejar respuesta

doce + cinco =