El plenari aprova una moció que arreplega les reivindicacions dels pensionistes

Un centenar de jubilats i pensionistes es manifesten a la porta de l’Ajuntament per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions

El passat dilluns 22 de gener, un grup d’uns 100 pensionistes xativins es concentraren a la porta de l’Ajuntament al punt del migdia. Els manifestants es queixaven de la pèrdua de poder adquisitiu i de les pensions precàries que cobren la majoria de jubilats. El 60% dels jubilats espanyols no arriba als 1.000 euros i la pensió mitjana ha baixat uns 400 euros anuals des de 2010. L’increment previst per aquest any serà del 0,25%, el que representa un increment mitjà mensual de poc més de 2 euros.

jubilados-en-el-pleno-diairidigital.esEls jubilats xativins, que es manifestaren a l’Albereda, s’han queixat de la pèrdua de poder adquisitiu i de les diferències entre jubilats de baixes i altes pensions, arribant a produir-se casos de minúsculs increments de 25 cèntims en les pagues, “insultants” segons paraules d’alguns dels manifestants. L’alcalde Roger Cerdà i els regidors Ignacio Reig i Miquel Alcocel eixiren a atendre al grup de manifestants. Els jubilats aconseguiren el compromís d’arreplegar les seues reivindicacions en una moció que va ser presentada en el darrer plenari per part de les tres forces polítiques que conformen l’equip de govern, PSPV-PSOE, EU i Compromís.

Aquesta moció que demana, entre altres coses racionalitzar les despeses del sistema, incrementar els ingressos de la Seguretat Social, establir mesures de reforç del Fons de Reserva, creat pels governs socialistes en 1989, mitjançant, entre altres qüestions, l’establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual o eliminar la bretxa pròxima al 40% entre les pensions dels homes i de les dones, coneguda com a dèficit de gènere. El Partit Popular i Ciudadanos es van abstenir.

A l’estat espanyol hi ha 9,5 milions de jubilats que han perdut poder adquisitiu en els darrers anys. Segons un estudi de la UGT, la pèrdua de poder adquisitiu des de 2010 ascendeix a una mitjana de 2.000 euros a l’Estat Espanyol.

Els jubilats es queixen que fa 5 anys que la pujada de les pensions és massa baixa. La majoria de jubilats són mileuristes i un 15% cobra menys de 500 euros. A la banda alta de les pensions trobem un 23% del col·lectiu amb pensions que oscil·len entre els 1.000 i 2.000 euros i un 13% supera els 2.000 euros de pensió.


En Castellà:
El pasado lunes 22 de enero, un grupo de unos 100 pensionistas setabenses se concentraron en la puerta del Ayuntamiento a mediodía. Los manifestantes se quejaban de la pérdida de poder adquisitivo y de las pensiones precarias que cobran la mayoría de jubilados. El 60% de los jubilados españoles no llega a los 1.000 euros y la pensión media ha bajado unos 400 euros anuales desde 2010. El incremento previsto para este año será del 0,25%, lo que representa un incremento medio mensual de poco más de 2 euros.

Los jubilados setabenses, que se manifestaron en la Alameda, se han quejado de la pérdida de poder adquisitivo y de las diferencias entre jubilados de bajas y altas pensiones, llegando a producirse casos de minúsculos incrementos de 25 céntimos en las pagas, “insultantes” según palabras de algunos de los manifestantes. El alcalde Roger Cerdà y los concejales Ignacio Reig y Miquel Alcocel salieron a atender al grupo de manifestantes. Los jubilados consiguieron el compromiso de recoger sus reivindicaciones en una moción que fue presentada en el último pleno por parte de las tres fuerzas políticas que conforman el equipo de gobierno, PSPV-PSOE, EU y Compromís.

El Partido Popular votó en contra de esta moción que pedía, entre otras cosas racionalizar los gastos del sistema, incrementar los ingresos de la Seguridad Social, establecer medidas de refuerzo del Fondo de Reserva, creado por los gobiernos socialistas en 1989, mediante, entre otras cuestiones, el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual o eliminar la brecha cercana al 40% entre las pensiones de los hombres y de las mujeres, conocida como déficit de género. Ciudadanos se abstuvo.

En España hay 9,5 millones de jubilados que han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Según un estudio de la UGT, la pérdida de poder adquisitivo desde 2010 asciende a una media de 2.000 euros en España.

Los jubilados se quejan de que hace 5 años que la subida de las pensiones es demasiado baja. La mayoría de jubilados son mileuristas y un 15% cobra menos de 500 euros. En la banda alta de las pensiones encontramos un 23% del colectivo con pensiones que oscilan entre los 1.000 y 2.000 euros y un 13% supera los 2.000 euros de pensión.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecisiete − 12 =