El plenari aprova els Plans d’Infància i d’Adolescència i d’Inclusió i Cohesió amb l’abstenció de Xàtiva Unida

També s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat amb els vots favorables de PSPV-PSOE, Partit Popular i els regidors no adscrits Juan Giner i Maria Beltrán, i l’abstenció de Xàtiva Unida; tant el Pla d’Infància i Adolescència com el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Xàtiva per als propers 3 anys.

El Pla d’Infància i Adolescència és un instrument que respon al compromís d’ordenar i definir les prioritats estratègiques i actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència, i en ell han estat implicades diferents àrees de l’ajuntament.

«Les conseqüències de la crisi econòmica han fet que en l’actualitat la situació de molts xiquets i xiquetes als quals anirà adreçat aquest pla continue sent difícil i tinguen dificultats per a poder atendre les seues necessitats bàsiques i poder participar activament i de manera inclusiva en la vida de la localitat, per això era important plantejar un Pla com aquest», ha manifestat la regidora socialista Xelo Angulo.

Per a la realització d’aquest Pla s’han realitzat un total de 89 enquestes a xiquets/tes i adolescents, preguntats per diferents àrees temàtiques com ara Identificació, Benestar Social, Educació, Oci i Temps Lliure, Entorn i suport social, Entorn comunitari i Propostes per a millorar la vida de la infància i l’adolescència. També s’han realitzat entrevistes en profunditat amb l’equip de professionals de Serveis Socials i amb el teixit associatiu del municipi. El Pa recull un total de 8 objectius generals, 19 objectius específics i 45 actuacions estructurades i definides en 5 línies estratègiques.

La regidora de Xàtiva Unida Amor Amorós ha defensat l’abstenció de la seua formació expressant que «el Pla té una manca de calendari i de pressupost, sense els quals poc es poden valorar les accions».

D’altra banda, també s’ha aprovat el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Xàtiva 2023-2026, ferramenta de treball per promoure la construcció d’un municipi basat en la igualtat de drets, oportunitats i obligacions, per tal de respectar les diferències i de cobrir les necessitats bàsiques.

«Per a aquest Pla s’ha fet un diagnòstic sociodemogràfic, amb taxes d’envelliment i dependència, d’immigració, per nivell d’estudis, renda, indicadors laborals, sector d’activitat… i d’altra banda s’han analitzat programes com ara el T’acompanye o els Plans d’Inclusió que s’han estat duent a terme des de 2016», ha manifestat la regidora Xelo Angulo, qui ha especificat que també s’han incorporat tots els informes des del departament de Joventut, analitzant a més programes i serveis que es duen a terme en Casa de les Dones.

Els principis que regiran aquest Pla són l’accessibilitat i la universalitat, l’enfocament integral i multidisciplinar, la igualtat en la diversitat i perspectiva de gènere, la coordinació i participació, la prevenció l’eficiència i eficàcia en la gestió, la inclusió activa i la territorialitat. Les cinc línies estratègiques sobre les quals es treballa són: accés a l’ocupació, garantia de prestacions, garantia de protecció dels drets i accés a serveis públics, garantia d’equitat territorial i cohesió social, promoció de la infància i reducció de l’empobriment infantil i la lluita contra la feminització de l’empobriment.

Modificació plusvàlua

El plenari municipal també ha aprovat per unanimitat la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023.

«El que hui fem és modificar i remetre les ordenances fiscals municipals als coeficients vigents en cada moment, per a que no siga necessari realitzar cada any aquest ajust. Enguany s’incrementen els coeficients aplicables en els primers anys i es redueix en períodes posteriors, pel que podem interpretar que es grava la compravenda especulativa de vivenda i es redueix l’impost després de l’any 14», ha indicat el portaveu socialista i regidor d’Hisenda Ignacio Reig.

Per la seua part el regidor del Partit Popular Eduardo Llopis ha indicat que «com que la modificació no suposa una modificació en la part fiscal, sinó que s’adapta el text de l’ordenança, el nostre vot serà favorable donant per bo l’argumentari dels departaments municipals, tot i que lamentem que han perdut una oportunitat per a empatitzar amb la ciutadania i alleugerir la pressió fiscal».

No hay comentarios

Dejar respuesta