El ple de la Mancomunitat dona llum verda al Pla de Dinamització i Governança Turística

• El gerent del Pla va presentar a tots els membres la marca turística de la comarca i les iniciatives més destacades del conveni.

La Mancomunitat La Costera – Canal va celebrar un plenari ordinari el passat dilluns a les 14.00h en el Saló d’Actes de l’entitat. Allí van assistir els membres del mateix per a votar els diferents punts de la part resolutiva de l’orde del dia, on el pes principal de tots ells va recaure en l’aprovació, per majoria absoluta, del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Mancomunitat corresponent a l’exercici 2020, amb l’abstenció d’Enguera.

El cap del departament de turisme, Josep Tortosa, va exposar davant de tots els assistents el full de ruta prevista per al present exercici, obrint l’exposició amb el disseny de la imatge corporativa i la posada en marxa d’una web junt amb una aplicació mòbil, així com accions de sensibilització a la població local perquè coneguen els recursos i productes de la seua zona turística. Així mateix, es va informar de la creació d’un gabinet de premsa i xarxes socials per a donar a conèixer les actuacions turístiques. En aquest sentit, es van destacar les accions de promoció i màrqueting que es duran a terme pròximament, d’acord amb el disseny del producte o la implantació del territori com a destinació turística intel·ligent.

«Una vegada aprovat el Pla de Dinamització Turística anem a iniciar totes les activitats que hem de desenvolupar durant el temps que resta del període anual. Esperem arribar a bon port i poder complir tot el que està previst per a aquest any”, va afirmar la presidenta de l’entitat supramunicipal, Mª José Tortosa.

En un altre ordre de coses, també es van aprovar en l’acte el manteniment de l’import de la quota obligatòria dels municipis integrants i la delegació d’atribucions del Ple a favor del titular de la presidència de la Mancomunitat. Aquests punts també es van aprovar per majoria absoluta.

No hay comentarios

Dejar respuesta