El Pacte Territorial per l’ocupació inicia els tallers i l’atenció a persones desocupades

 L’objectiu és crear grups de treball per a la cerca d’ocupació, reforçats amb el treball de la part tècnica que, a més d’impartir els cursos, captarà ofertes d’ocupació.

• Les persones tècniques del Pacte es desplaçaran als municipis sede del projecte per a oferir atenció personalitzada i dinàmiques grupals.

El Pacte Territorial inicia el pròxim 5 de març els denominats “Coworking per l’ocupació”, consistents en la realització de grups de treball dirigits a persones especialitzades en ocupació i orientació laboral.
Aquests tallers s’iniciaran a Moixent, seu de la primera de les àrees que el projecte ha delimitat per a acostar el projecte a tots els municipis que componen el Pacte Territorial Costera-Canal.
Aquestes accions tindran una duració aproximada de 2 mesos i es dividiran en 4 mòduls de dues sessions cadascuna, sent 8 el total de sessions que es realitzaran. Totes elles tindran lloc successivament en les diferents àrees.

cartell-valencia_la-mancoLes accions grupals pretenen donar suport a aquelles persones que es troben en cerca activa d’ocupació, amb accions concretes com la preparació d’entrevistes, adaptació del currículum segons les ofertes a les quals es presente o la cerca d’ocupació per Internet.
De forma complementària, les persones especialitzades en l’àmbit de l’ocupació contractades pel Pacte Territorial, oferiran atencions individualitzades en les diferents seus del projecte. Un acompanyament personalitzat que pretén aconseguir l’efectiva inserció en el mercat laboral de les persones usuàries del servei.

L’aforament dels tallers serà limitat, per la qual cosa per a realitzar inscripcions s’ha habilitat el telèfon 960.901.988 o en el mail ocupacio@pactecosteracanal.com. A través d’aquests mitjans es podrà sol·licitar atenció individualitzada en cadascuna dels municipis sede. Una informació que es troba ampliada en www.pactecosteracanal.com/enxarxa.

Segons declaracions de la presidenta del Pacte Territorial, Mª Tortosa, “amb aquest tipus d’activitats, pretenem arribar a tots els veïns i veïnes de totes dues comarques perquè tinguen accés a aquests serveis”. Un servei que segons apuntava Tortosa “des del Pacte som conscients que la figura del personal tècnic és clau per a adquirir noves destreses d’acord amb les tendències actuals de treball i per això, emplacem a totes les persones que estiguen buscant ocupació activament, es beneficien d’aquesta assistència de tutorització i orientació”

cartell-la-manco-1


En Castellà:

EL PACTE TERRITORIAL POR EL EMPLEO INICIA LOS TALLERES Y LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A PERSONAS DESEMPLEADAS

• El objetivo es crear grupos de trabajo para la búsqueda de empleo, reforzados con el trabajo de la parte técnica que, además de impartir los cursos, captará ofertas de empleo.
• Las personas técnicas del Pacto se desplazarán a los municipios sede del proyecto para ofrecer atención personalizada y dinámicas grupales.

El Pacto Territorial inicia el próximo 5 de marzo los denominados “Coworking por el empleo”, consistentes en la realización de grupos de trabajo dirigidos por personas especializadas en empleo y orientación laboral.
Estos talleres se iniciarán en Moixent, sede de la primera de las áreas que el proyecto ha delimitado para acercar el proyecto a todos los municipios que componen el Pacto Territorial Costera-Canal.
Dichas acciones tendrán una duración aproximada de 2 meses y se dividirán en 4 módulos de dos sesiones cada una, siendo 8 el total de sesiones que se realizarán. Todas ellas tendrán lugar sucesivamente en las diferentes áreas.
Las acciones grupales pretenden apoyar a aquellas personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, con acciones concretas como la preparación de entrevistas, adaptación del currículum según las ofertas a las que se presente o la búsqueda de empleo por Internet.
De forma complementaria, las personas especializadas en el ámbito del empleo contratadas por el Pacto Territorial, ofrecerán atenciones individualizadas en las diferentes sedes del proyecto. Un acompañamiento personalizado que pretende lograr la efectiva inserción en el mercado laboral de las personas usuarias del servicio.

El aforo de los talleres será limitado, por lo que para realizar inscripciones se ha habilitado el teléfono 960.901.988 o en el mail ocupacio@pactecosteracanal.com. A través de estos medios se podrá solicitar atención individualizada en cada una de los municipios sede. Una información que se encuentra ampliada en www.pactecosteracanal.com/enxarxa.
Según declaraciones de la presidenta del Pacto Territorial, Mª Tortosa, “con este tipo de actividades, pretendemos llegar a todos los vecinos y vecinas de ambas comarcas para que tengan acceso a estos servicios”. Un servicio que según apuntaba Tortosa “desde el Pacto somos conscientes que la figura del personal técnico es clave para adquirir nuevas destrezas de acuerdo a las tendencias actuales de trabajo y por eso, emplazamos a todas las personas que estén buscando ocupación activamente, se beneficien de esta asistencia de tutorización y orientación”

No hay comentarios

Dejar respuesta

10 − 3 =