El nou Pla Local de Cremes no modificarà el període de crema als disseminats de Xàtiva

L’alcalde de Xàtiva dictarà una resolució la propera setmana per mantenir l’activitat en els mateixos termes actuals

El plenari de Xàtiva del proper dissabte 31 d’octubre tindrà entre els seus punts del dia l’aprovació del nou Pla Local de Cremes per a la ciutat, el qual ve a complir amb l’obligació legislativa i suposa un pas previ per al futur Pla Local contra els Incendis Forestals. El Pla Local de Cremes vigent en Xàtiva data de l’any 1995, pel que era necessària una revisió i actualització del mateix per tal d’adaptar-la a les noves circumstàncies.

Davant la desregularització que pot provocar l’aprovació del nou Pla Local de Cremes respecte a Bixquert i a la resta de disseminats (es tracta de sòl urbà i queda exempt de la regulació del Pla que fa referència als terrenys agrícoles), l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà dictarà la propera setmana una resolució, recolzada en informes tècnics, amb la qual es possibilite la crema de poda en els mateixos termes que existeixen en aquest moment.

Cal recordar que el terme municipal de Xàtiva posseeix una franja perimetral molt important de zones boscoses, amb una gran quantitat d’habitatges de segona -o inclús primera- residència, pel que el Pla vigent consta d’un calendari de cremes repartit en quatre zones i amb prohibició en els mesos d’estiu (entre l’1 de juliol i el 30 de setembre) a menys que la Generalitat Valenciana facilite altres disposicions. La zona A, que pot realitzar cremes del 22 al 30 o 31 de cada mes, correspon a l’àrea definida per la carretera CV-620 (antiga Nacional 340) d’alçada de Bixquert, camí de les Arcadetes d’Alboi, Senda de les Olles i el límit del terme de Genovés; mentre que la zona B (cremes del dia 15 al 21 de cada mes) correspon a la serra del Castell, serra Vernissa, serra Grossa, partides de Llomes Planes, Lloma de Gosalbo Bòlvens, Pla d’Agulló i Ambastida fins als límits del terme municipal, al costat de l’enclavament de la Garrofera (Bellús).

D’altra banda, la zona C (des del 8 fins al 14 de cada mes) compren tota la serra del Puig i queda limitada pel camí de la Senda de Múrcia, la carretera de la Torre de Lloris i la carretera de Simat, i per últim la zona D (de l’1 fins al 7 de cada mes), correspon al Carraixet, Mont del Vedal del Xufero, Barranc de Barxeta, límits amb termes d’Ènova, Manuel i la Llosa de Ranes, riu Albaida i enclavaments de Vistabella, muntanya de Santa Anna i Pla de Bombes o Venta de Carbonell, Cantalar i el Reialenc, a més dels polígons corresponents.

No obstant, però, l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà recorda que la tendència a nivell autonòmic, nacional i fins i tot europeu, és anar reduint progressivament aquestes pràctiques de crema per tal de millorar l’eficiència mediambiental, substituint-la per altres sistemes com ara el compostatge o la recollida selectiva, mètodes els quals ja s’estan estudiant a Xàtiva per a la seua futura implantació.

No hay comentarios

Dejar respuesta