El Gran Teatre de Xàtiva ha anunciat la nova data per a l’espectacle de Santi Rodríguez

L’obra s’uneix així a la reubicació ja anunciada de «Cinco horas con Mario» de Lola Herrero i «Viejo Amigo Cicerón» de Josep Maria Pou

El Gran Teatre de Xàtiva ha anunciat la nova data per a l’espectacle de Santi Rodríguez «¡Infarto! No vayas a la luz», que estava previst per al proper 19 de juny. Finalment la representació s’ajorna al diumenge 18 d’octubre a les 19:30 hores.

Les condicions seran les mateixes que les que es van donar a conèixer amb l’ajornament de «Cinco horas con Mario». Aquelles persones que hagueren adquirit ja les seues entrades poden conservar-les per a la nova data, mentre que aquelles que prefereixen la devolució podran sol·licitar-la i aquesta s’abonarà al compte associat, en cas d’haver-se adquirit a través de la plataforma Instanticket, o bé es pagarà a la Casa de la Joventut una vegada es reòbriguen les instal·lacions municipals si la compra es va efectuar mitjançant efectiu o targeta a les taquilles.

Amb aquesta reubicació es completa el canvi de dates de les funcions teatrals programades al Gran Teatre de Xàtiva per al primer semestre de l’any 2020, ja que prèviament es va anunciar que «Cinco horas con Mario», amb Lola Herrera, tindrà lloc el proper 29 de novembre mentre que «Viejo amigo Cicerón» de Josep Maria Pou es podrà gaudir el 26 de setembre.


En Castellà:

«¡Infarto! No vayas a la luz» de Santi Rodríguez se representará el domingo 18 de octubre en el Gran Teatre

La obra se une asi a la reubicación ya anunciada de «Cinco horas con Mario» de Lola Herrero y «Viejo Amigo Cicerón» de Josep Maria Pou

El Gran Teatro de Xàtiva ha anunciado la nueva fecha para el espectáculo de Santi Rodríguez «¡Infarto! No vayas a la luz», que estaba previsto para el próximo 19 de junio. Finalmente la representación se aplaza al domingo 18 de octubre a las 19:30 horas.

Las condiciones serán las mismas que las que se dieron a conocer con el aplazamiento de «Cinco horas con Mario». Aquellas personas que hubieran adquirido ya sus entradas pueden conservarlas para la nueva fecha, mientras que aquellas que prefieran la devolución podrán solicitarla y ésta se abonará a la cuenta asociada, en caso de haberse adquirido a través de la plataforma Instanticket, o bien se pagará en la Casa de la Juventut una vez se reabran las instalaciones municipales si la compra se efectuó mediante efectivo o tarjeta a las taquillas.

Con esta reubicación se completa el cambio de fechas de las funciones teatrales programadas en el Gran Teatro de Xàtiva para el primer semestre del año 2020, puesto que previamente se anunció que «Cinco horas con Mario», con Lola Herrera, tendrá lugar el próximo 29 de noviembre mientras que «Viejo amigo Cicerón» de Josep Maria Pou se podrá disfrutar el 26 de septiembre.

No hay comentarios

Dejar respuesta

20 − ocho =