L’Ajuntament de Xàtiva es lliura de pagar 635.127 euros a la mercantil Espai Comerç i Oci

El contenciós administratiu li dóna la raó al Ajuntament de Xàtiva, en el cas de les plusvàlues per la compravenda del centre comercial a 2014, quan ho gestionava a l’antiga societat propietària.


El jutjat del contenciós administratiu nª 6 de València ha resolt en favor de l’Ajuntament en el procediment interposat per la mercantil Espai Comerç i Oci contra la liquidació practicada per l’administració local, en relació a la transmissió del centre comercial Plaça Major a 2014. L’import de la plusvàlua liquidat per l’Ajuntament va ser de 635.127’10 euros.

La societat va interposar un recurs contenciós administratiu el 17 de març de 2015, que va ser admès a tràmit a l’abril d’aquest mateix any. Una vegada aportada la documentació justificativa de la liquidació d’aquesta plusvàlua, el jutjat dóna la raó a l’Ajuntament. En conseqüència, les arques municipals es lliuren d’haver de desemborsar aquesta important quantitat en un moment d’especial fragilitat de la tresoreria municipal, a causa de les reiterades sentències desfavorables que s’han produït en les últimes setmanes, com els 147.000 euros per factures impagades a les obres de l’EPA o el milió d’euros a pagar pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport.

L’anterior propietari del centre comercial va comprar els terrenys per a la construcció del complex per 4’4 milions d’euros el 2002. En canvi, en el procediment va al·legar que el valor de transmissió havia estat de 2,2 milions, per la qual cosa no havia generat plusvàlua alguna. Més aviat, unes pèrdues superiors al 50%, segons figura en la sentència. El magistrat jutge afirma en la seua resolució que aquesta circumstància no ha quedat prou acreditada.

La ubicació fora de la ciutat d’aquest complex comercial no ha estat exempta de polèmica, ja que la situació allunyada del centre urbà ha tingut un fort impacte en el comerç local, en termes de disminució d’afluència de públic a la ciutat. Tampoc ha tingut lloc el desenvolupament urbà que l’anterior alcalde va anunciar que anava a produir-se en aquesta zona. Per exemple, la connexió amb la carretera d’Alzira o la ciutat del transport que es va anunciar a bombo i platerets.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, ha deixat constància “del bon treball realitzat pel departament d’IBI i Plusvàlues de l’Ajuntament. En aquest moment, i després de les últimes sentències, una altra resolució condemnatòria hagués estat letal, catastròfica i inassumible per a la tresoreria municipal “, en paraules de l’edil.

No hay comentarios

Dejar respuesta

3 × 1 =