El Conservatori Lluís del Milà de Xàtiva obri la convocatòria a les proves d’accés per al proper curs

El conservatori Lluís del Milà de Xàtiva ha fet pública la convocatòria de juny de les proves d’accés per al curs 2021-2022. El proper dimecres 5 de maig es publicarà la relació provisional de places per al proper curs, tant al web de l’Ajuntament (www.xativa.es) com a les xarxes socials i taulons d’anuncis del propi conservatori. A continuació, entre el 10 i 19 de maig s’obrirà el període de matriculació per a realitzar la prova d’accés als Ensenyaments Professionals.

Finalitzat aquest termini, el 21 de maig es faran públiques les llistes provisionals de matriculats per a realitzar la prova d’accés, mentre que el dia 27 de maig es publicaran les llistes definitives per a la realització d’aquestes proves. Finalment, el 8 de juny tindrà lloc la publicació de places definitives per al curs 2021-2022.

El 10 de juny es farà la publicació dels tribunals per especialitat, així com el dia i hora per a la realització de les proves. Els dies 21, 22 i 23 de juny tindran lloc les proves d’accés als Ensenyaments Professionals.

La matricula per a la realització de les proves d’accés es realitzarà telemàticament, accedint a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, en l’apartat «autoliquidacions». Els continguts de les proves d’accés estaran disponibles a la secretaria i el web de l’Ajuntament (http://www.xativa.es/va/conservatori). Els resultats de les proves d’accés seran publicats en finalitzar les proves de cada especialitat. Les possibles revisions de les proves es realitzaran en finalitzar els exàmens de cada tribunal. Els alumnes que hagen aprovat i tinguen plaça recolliran el sobre de matrícula el mateix dia de la prova, una vegada publicada l’acta.

No hay comentarios

Dejar respuesta