El Consell de la Joventut de Xàtiva aprova les línies de treball per a 2021

El diumenge 17 de gener es va celebrar de manera telemàtica la primera Assemblea General Ordinària del CJX, en la que es van aprovar per unanimitat les línies de treball i el pressupost per a aquest 2021 i es van plantejar els reptes de futur en un any que es preveu complicat per a l’associacionisme.

Després d’un 2020 totalment condicionat per l’aparició de la pandèmia, en el que el Consell de la Joventut de Xàtiva va saber adaptar-se i reciclar-se, realitzant activitats i accions que han estat reconegudes per les diferents administracions com la realització de l’estudi diagnòstic “L’impacte de la COVID-19 a Xàtiva. Joventut i Associacionisme Juvenil”, és ara el moment de plantejar els reptes i objectius per a 2021, per això, en l’assemblea realitzada el passat diumenge es van aprovar les línies de treball que inclouen totes les accions, serveis i activitats que realitzarà el CJX al llarg de l’any acompanyades del seu corresponent pressupost. Un programa d’acció i activitats flexible que permet una millor adaptació en cas de que la situació sanitària no permetera el seu correcte desenvolupament.

A banda de l’aprovació d’aquests documents necessaris per a començar l’any, des de la Comissió Permanent del CJX es va fer un repàs de totes les accions realitzades des de l’última assemblea, es va explicar la dació de comptes de l’any 2020 amb totes les despeses i ingressos, i es va presentar una Memòria de Gestió que recull tota la tasca realitzada pel CJX al llarg de 2020, un document que servirà també com a carta de presentació de la tasca del CJX que es podrà fer arribar a diferents entitats i organismes per que coneguen de primera mà tota la feina que es fa des del Consell de la Joventut.

Cal destacar el missatge d’optimisme i positivitat que va llançar Guillermo Delegido, president del CJX, que va fer una reflexió sobre la necessitat d’adaptar-se i reinventar-se, però mai aturar-se en referència a les activitats i la tasca de l’associacionisme juvenil, que un any més haurà de combatre amb creativitat i imaginació contra les adversitats que ens planteja la situació sanitària.

No hay comentarios

Dejar respuesta