El Consell aprova un conveni amb Aielo de Malferit per a dur a terme un projecte d’FP Dual

– L’alumnat podrà fer FP Dual del cicle formatiu d’Educació Infantil en l’IES Josep Segrelles d’Albaida

– L’alumnat participant rebrà una beca, assumida per l’ens local, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per al desenvolupament d’un projecte de Formació Professional Dual corresponent al cicle formatiu superior d’Educació Infantil, que s’imparteix en l’IES Josep Segrelles d’Albaida.

La Generalitat, a través de l’IES Josep Segrelles, i l’Ajuntament d’Aielo de Malferit es comprometen al desenvolupament d’aquest projecte de Formació Professional Dual especificat en el conveni, que possibilitarà a estudiants d’aquest centre educatiu el desenvolupament del projecte d’FP Dual.

El procés d’admissió de l’alumnat en Formació Professional Dual es durà a terme segons el que estableix la normativa que regula l’admissió de l’alumnat d’FP. Així, els i les alumnes que participen en el projecte ho faran de manera voluntària i hauran de ser majors de 16 anys o, en cas de ser menors d’edat, hauran de tindre l’autorització dels pares i mares o les persones tutores o representants legals.

L’alumnat participant rebrà una beca, assumida per l’ens local, en concepte de borsa o ajuda a l’estudi, l’abast i el contingut de la qual quedaran fixats en el projecte i s’inclouran en el règim general de la Seguretat Social en els termes que preveu la legislació vigent.

Finalment, la jornada i l’horari al centre educatiu i l’entitat quedaran fixats prèviament per ambdues parts. L’alumnat exercirà les activitats formatives que estableix el programa de formació als locals del centre o centres de treball de l’entitat signant, o als llocs on l’entitat desenvolupe la seua activitat.

Aquests convenis tindran una vigència de dos cursos acadèmics des de la data en què se signen, encara que els signants podran acordar-ne l’extinció abans que finalitze aquest termini o la pròrroga del conveni per un període de fins a quatre anys addicionals.

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres + seis =