El Consell aprova el programa Bo Viatge Comunitat Valenciana 2023

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat el decret pel qual s’aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa de les ajudes del Programa Bono Viaje Comunitat Valenciana 2023 per a incentivar la demanda de serveis turístics interns en períodes d’estacionalitat, i al qual es destinarà un total de 15 milions d’euros, la mateixa quantitat assignada al Programa de 2022.

El Bo Viatge consisteix en incentius a persones residents en la Comunitat Valenciana per a viatjar dins de la pròpia comunitat fora de temporada alta. En concret, per als períodes compresos, d’una banda, del 16 de gener al 31 de maig de 2023 i, per una altra, del 18 de setembre al 22 de desembre de 2023.

Un dels objectius que persegueix aquesta nova edició del Programa Bono Viaje, la tercera, és prolongar l’activitat turística tot l’any en el nostre destí, i la conseqüent recuperació de l’ocupació. Es busca així, assentar el procés de recuperació emprés pel sector, després de les negatives conseqüències econòmiques i socials generades per la guerra d’Ucraïna, especialment referent a la incertesa i pèrdua de poder adquisitiu per la inflació.

En aquest decret es recullen els requisits i adhesió dels allotjaments i agències de viatge participants en el programa, així com els criteris d’inscripció i sol·licitud de l’ajuda per part de les persones interessades.

Cal assenyalar que el Programa Bono Viaje Comunitat Valenciana 2023 començarà a les 10 hores del pròxim 20 de desembre de 2022 i estarà vigent, de manera ininterrompuda, fins a les 10 hores del 30 de novembre de 2023. L’entrada en vigor d’aquest nou programa deixa sense efecte la llista d’espera del programa anterior, referent al 2022, així com qualsevol inscripció que es realitze fora del període anteriorment assenyalat.

Novetats Bono Viaje 2023

Respecte a les novetats de la nova edició, cal assenyalar que la intensitat de l’ajuda serà del 60% del cost dels serveis turístics contractats, sense distinció d’estada curta o llarga, però sí amb una estada mínima de dues nits consecutives en el mateix allotjament turístic, i fins a un màxim de 600 euros per ajuda concedida.

A més de l’allotjament, les persones beneficiàries del Bo Viatge podran afegir a la seua reserva altres serveis que també comptaran amb la bonificació, com la manutenció (màxim mitja pensió), tractaments de salut i benestar; activitats esportives; excursions i activitats d’animació, i aparcament.

Es podran beneficiar d’aquestes ajudes, les persones físiques que, sent majors d’edat, estiguen empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana i s’inscriguen en el programa. Així mateix, les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Cal recordar que cada persona física únicament podrà ser beneficiària d’una ajuda dins del període de vigència del programa, i una vegada assignat el seu codi promocional del Bo Viatge, tindrà 10 hàbils per a formalitzar la seua reserva en qualsevol dels establiments turístics adherits al programa.

Les sol·licituds s’hauran de realitzar únicament a través del tràmit telemàtic en la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat i comptarà de nou amb dos passos a seguir: sol·licitud de cita prèvia, que s’iniciarà el pròxim 20 de desembre, i el tràmit d’inscripció en l’hora i dia indicats, que requerirà certificat i signatura electrònica.

A més, en la pàgina web del Programa Bono Viatge Comunitat Valenciana 2023 (https://bonoviajecv23.gva.es) estarà disponible la informació sobre aquestes ajudes i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a la sol·licitud d’inscripció.

Referent a les empreses i entitats que vulguen adherir-se al programa, el podran fer les agències de viatges, així com els establiments d’allotjaments turístics inscrits en el Registre de Turisme Comunitat Valenciana, com a hotels, blocs i conjunts d’apartaments turístics, càmpings, cases rurals, albergs i empreses gestores d’habitatges d’ús turístic.

No hay comentarios

Dejar respuesta